Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1326

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 21 maart 2017

aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Werklozen - Activeringsbeleid - Maatregel « Springplank naar zelfstandige » - Stand van zaken

werkloze
werkgelegenheidsbevordering
zelfstandig beroep
officiële statistiek

Chronologie

21/3/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/4/2017 )
9/6/2017 Antwoord

Vraag nr. 6-1326 d.d. 21 maart 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag : deze federale maatregel heeft een impact op het Vlaamse activeringsbeleid en de controle- en sactioneringsbevoegdheid.

Werklozen kunnen niet alleen uitstromen als werknemer maar ook als zelfstandige. Hiervoor voorziet de Vlaamse Dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding (VDAB), onder bepaalde voorwaarden, in een gratis startersbegeleiding, en creëerde de federale overheid de maatregel « Springplank naar zelfstandige ». Sinds 1 oktober 2016 kan een zelfstandige activiteit in bijberoep gedurende twaalf maanden gecombineerd worden met een werkloosheidsuitkering.

Daarom volgende vragen :

1) a) Hoeveel werklozen kozen sinds 1 oktober 2016 voor de maatregel « Springplank naar zelfstandige » ?

b) Hoeveel van hen stroomden ondertussen uit naar een voltijdse zelfstandige activiteit ?

c) Hoeveel van hen stopten met hun zelfstandige activiteit in bijberoep ?

Graag kreeg ik cijfers per maand en per provincie.

2) Hoe evalueert de geachte minister de maatregel « Springplank naar zelfstandige » ? Welke eventuele aanpassingen zou hij hieromtrent voorstellen ?

Antwoord ontvangen op 9 juni 2017 :

1) a) Uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met voordeel « Springplank naar zelfstandige » :


2016-10

2016-11

2016-12

2017-01

2017-02

2017-03

Prov. Antwerpen

7

63

87

216

299

338

Prov. Vlaams Brabant

2

19

40

110

121

168

Prov. Waals Brabant


4

17

60

78

99

Prov. Limburg

4

25

48

109

134

157

Prov. Oost-Vlaanderen

5

39

57

135

188

234

Prov. West-Vlaanderen

4

25

54

83

126

141

Prov. Henegouwen

3

33

67

164

217

262

Prov. Luik

10

34

59

147

178

237

Prov. Luxemburg

2

4

10

24

40

48

Prov. Namen

4

16

31

66

99

121

Brussels Hoofdst. Gewest


12

42

87

149

216

Totaal

41

274

512

1 201

1 629

2 021

1) b) Aangezien de maatregel « Springplank naar zelfstandige » pas in oktober 2016 werd ingevoerd, zijn er nog geen uitstroomgegevens beschikbaar.

1) c) De RVA beschikt niet over de nodige gegevens om deze vraag te beantwoorden.

2) Daar de maatregel pas in oktober 2016 werd ingevoerd en alle gegevens nog niet beschikbaar zijn, lijkt het mij alsnog voorbarig al enige conclusies te trekken en eventuele aanpassingen te overwegen.