Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-132

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 28 oktober 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Overheidsbedrijven - Verspreiding van automatische externe defibrillators

overheidsbedrijf
voorkoming van ziekten
hart- en vaatziekte

Chronologie

28/10/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 )
25/11/2014 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-133

Vraag nr. 6-132 d.d. 28 oktober 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In BelgiŽ worden elk jaar 10.000 mensen slachtoffer van een onaangekondigde hartstilstand. Minder dan 10% procent overleeft. Zeven op de tien keer is er wel altijd iemand in de buurt die zou kunnen ingrijpen. Uit wetenschappelijke onderzoek blijkt dat iemand die een hartstilstand krijgt buiten het ziekenhuis dubbel zo veel overlevingskansen heeft wanneer een automatische externe defibrillator (AED) gebruikt wordt gebruikt.

Over de aanwezigheid van dit apparaat bij de federale overheidsbedrijven kreeg ik graag een antwoord op de volgende vragen :

1. Hoeveel AED toestellen bevinden er zich momenteel in de gebouwen van de federale overheidsbedrijven? Welke inspanningen heeft de minister al ondernomen om op de verschillende werkplekken van de federale overheidsbedrijven het AED-toestel te introduceren?

2. Beschikken alle gebouwen met een groot aantal medewerkers van federale overheidsbedrijven over een AED-toestel? Kan de minister een overzicht geven van welke gebouwen van welke overheidsbedrijven? In welke andere gebouwen plant de minister de installatie van een AED toestel?

3. Weet de minister of deze toestellen al noodzakelijk waren bij een reanimatie bij het personeel of de bezoekers van overheidsbedrijven? Zo ja, kan de minister, vanaf 2006, een overzicht geven van het aantal tussenkomsten met een AED?

4. Beschikken de federale overheidsbedrijven over een actieplan, met daarbij uitbreiding van het aantal AED-toestellen, vorming, sensibilisering enz.? Zo ja, kan de minister deze plannen bezorgen?

Antwoord ontvangen op 25 november 2014 :

Bpost  

1) bpost beschikt momenteel over 11 AED toestellen. 

2) De grote centra van bpost beschikken inderdaad reeds over een AED toestel, met name het hoofdkantoor (Muntcentrum en Brouckèregebouw), de vijf industriële sorteercentra (Brussel, Luik, Charleroi, Antwerpen, Gent), het sorteercentrum internationale zendingen op de nationale luchthaven en 1 mailcentrum. 

3) Tot nog toe waren er geen interventies waarbij het gebruik van de AED vereist was.  

4) Een evaluatie aangaande de plaatsing van bijkomende toestellen wordt periodiek gemaakt. Telkens een toestel wordt geplaatst wordt lokaal een opleiding georganiseerd voor de medewerkers die de AED toestellen in eerste instantie zullen gebruiken en wordt de plaatsing van het toestel via het Comite voor Preventie en Bescherming op het Werk bekend gemaakt.1) Momenteel zijn er in alle grote administratieve gebouwen van Belgacom automatische externe defibrillators (AED) geïnstalleerd. Bij een vorige vraag in verband hiermee in januari 2012 was er slechts één enkel gebouw met een dergelijk toestel uitgerust.

2.

a) Zie 1

b.) Momenteel betreft het een twintigtal  gebouwen.

c.) Zie 1. 

3.Tot op heden heeft Belgacom nog geen enkele interventie met deze toestellen geregistreerd. 

4. Zie Vraag

1. Belgacom heeft op zijn intranet duidelijke en gedetailleerde informatie betreffende het gebruik van automatische externe defibrillators (AED) ter beschikking gesteld van haar personeelsleden. Ook worden er regelmatig specifieke opleidingen voor de hulpverleners van Belgacom georganiseerd door professionele bedrijven (bijvoorbeeld Arista).