Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1294

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 21 februari 2017

aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Vijfenzestigplussers - (Vrijwillige) activiteiten - Bijverdiensten - OfficiŽle opgave

gepensioneerde
pensioenregeling
onbetaald werk
arbeid
belastingaangifte
officiŽle statistiek

Chronologie

21/2/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/3/2017 )
31/3/2017 Antwoord

Vraag nr. 6-1294 d.d. 21 februari 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag†: de gevolgen voor de bevoegdheden van de Gemeenschappen en†/†of de Gewesten zijn de volgende†: het mobiliseren van vrijwilligers is een gedeelde verantwoordelijkheid.

Daarom de volgende vragen†:

1) Teneinde een inzicht te krijgen in de (vrijwillige) activiteiten van vijfenzestigplussers, verzoek ik u om een procentueel overzicht van het aantal vijfenzestigplussers die het recht hebben om bij te werken vanaf 2010.

2) Hoeveel procent van het gerechtigd aantal vijfenzestigplussers hebben ook effectief hun bijverdiensten officieel aangegeven†?

3) Hoe beoordeelt de geachte minister deze gegevens†?

Antwoord ontvangen op 31 maart 2017 :

In de onderstaande tabel vindt u de beschikbare informatie omtrent de werkgelegenheid van 65-plussers.  Voor het overige dien ik u te verwijzen naar de minister van Pensioenen.

Evolutie van werkgelegenheidsgraad van personen van 65 jaar en +, volgens geslacht en gewest (2010-2015)


Bron : Eurostat


2010

2011

2012

2013

2014

2015

BELGIE

 

2,0

2,0

2,3

2,3

2,3

2,6

 

Mannen

3,2

3,4

3,9

3,6

3,8

4,1

 

Vrouwen

1,2

1,0

1,1

1,3

1,2

1,4

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

:

:

:

:

:

3,3

 

Mannen

:

:

:

:

:

:

 

Vrouwen

:

:

:

:

:

:

Vlaams Gewest

 

2,0

1,9

2,1

2,2

2,1

2,3

 

Mannen

3,1

3,2

3,7

3,4

3,4

3,6

 

Vrouwen

1,1

0,8

0,9

1,3

1,0

1,2

Waals Gewest

 

2,0

1,9

2,4

2,4

2,5

2,9

 

Mannen

3,0

3,1

4,1

3,9

4,1

5,0

 

Vrouwen

:

:

:

:

:

1,4

Het ontbreken van bepaalde gegevens wordt verklaard door de beperkte omvang van de steekproef.