Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1292

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 21 februari 2017

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Transportbedrijf - Agressieve asielzoekers - Agressie tegen chauffeurs - Aanpak - Maatregelen - Afsluiting van de parking in Groot-Bijgaarden

vervoersonderneming
bestuurder
lichamelijk geweld
politiek asiel
buitenlandse staatsburger
geweld
parkeerterrein
asielzoeker

Chronologie

21/2/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/3/2017 )
10/4/2017 Rappel
13/6/2017 Rappel
17/4/2018 Rappel
9/12/2018 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2271

Vraag nr. 6-1292 d.d. 21 februari 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag : deze vraag, in navolging van schriftelijke vraag nr. 6-1268 betreffende de problematiek aangaande (agressieve) asielzoekers die chauffeurs viseren (in de Vlaamse Rand), vraagt om een overkoepelende aanpak.

In De Tijd van 7 februari 2017 valt te lezen dat de parkings langs de E40 in Mannekensvere en Drongen 's nachts zullen afgesloten worden voor vrachtwagens. De maatregel is genomen door de Vlaamse regering in de strijd tegen de zogenaamde transitmigranten.

Daarom de volgende vragen :

1) Voorziet de geachte minister dezelfde maatregelen voor het transportbedrijf te Groot-Bijgaarden om deze problematiek aan te pakken ?

2) Op welke vlakken werd het beleid inzake deze problematiek reeds opgevoerd (in de Vlaamse Rand) en werd er overleg gepleegd onder de diverse betrokken overheden in de afgelopen jaren ?