Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1284

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 21 februari 2017

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Woninginbraken - Vlaamse Rand rond Brussel - Cijfers - Strijd - Beleid - Overleg met de betrokken overheden

diefstal
provincie Vlaams-Brabant
officiŽle statistiek
geografische spreiding
huisvesting

Chronologie

21/2/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/3/2017 )
10/4/2017 Rappel
13/6/2017 Rappel
17/4/2018 Rappel
9/12/2018 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2270

Vraag nr. 6-1284 d.d. 21 februari 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag†: de bestrijding van woninginbraken, inzonderheid in de Vlaamse Rand vergt volgehouden en Ė met het oog op efficiŽntie Ė ook op elkaar afgestemde inspanningen van alle betrokken federale, regionale en gemeentelijke overheden.

Teneinde een inzicht te krijgen in de problematiek van de woninginbraken, verzoek ik u om een overzicht van het aantal door de politie geregistreerde gevallen van inbraken in woningen in de Vlaamse in 2015 en 2016.

Graag hierbij ook een opsplitsing per politiezone en per gemeente in de Vlaamse Rand.

Hoe beoordeelt de geachte minister deze gegevens†? Op welke vlakken werd het beleid inzake de strijd tegen deze woninginbraken reeds opgevoerd en werd er overleg gepleegd onder de diverse betrokken overheden in de aangegeven periodes†?