Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1268

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 1 februari 2017

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Transportbedrijf - Agressieve asielzoekers - Agressie tegen chauffeurs - Aanpak - Maatregelen

vervoersonderneming
bestuurder
politiek asiel
buitenlandse staatsburger
lichamelijk geweld
geweld
asielzoeker

Chronologie

1/2/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/3/2017 )
14/3/2017 Rappel
13/6/2017 Rappel
17/4/2018 Rappel
9/12/2018 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2269

Vraag nr. 6-1268 d.d. 1 februari 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag : de problematiek aangaande (agressieve) asielzoekers die chauffeurs viseren (in de Vlaamse Rand) vraagt om een overkoepelende aanpak.

Een transportbedrijf uit Groot-Bijgaarden werd de voorbije maanden geconfronteerd met een steekpartij en nog andere gevallen van agressie tussen asielzoekers en chauffeurs. In december 2016 werd aan een tankstation langs de E40 in Groot-Bijgaarden een vrachtwagenchauffeur van het bedrijf neergestoken door agressieve asielzoekers, die nu ook rondhangen in de bedrijvenzone. Hoewel de lokale politie uitstekend werk levert, is er nood aan een overkoepelde aanpak.

Daarom de volgende vragen :

1) Welke maatregelen heeft de geachte minister genomen om deze problematiek aan te pakken ?

2) Op welke vlakken werd het beleid inzake deze problematiek reeds opgevoerd (in de Vlaamse Rand) en werd er overleg gepleegd onder de diverse betrokken overheden in de afgelopen jaren ?