Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1267

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 1 februari 2017

aan de minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken

Vrijwillige legerdienst - Cijfers - Evolutie

vrijwillige legerdienst
officiŽle statistiek

Chronologie

1/2/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/3/2017 )
6/3/2017 Antwoord

Vraag nr. 6-1267 d.d. 1 februari 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag†: de gevolgen voor de bevoegdheden van de Gemeenschappen en†/†of de Gewesten zijn de volgende†: wettelijk statuut van vrijwilligers is een federale materie, het aanbod kan enkel aangereikt worden via de deelstaten (onder andere onderwijs).

Het idee van de vrijwillige burgerdienst als ontmoetingsplaats waar een heterogene groep aan jongeren elkaar kunnen ontmoeten is actueel. In dit kader is er sinds 2010 de mogelijkheid van de vrijwillige legerdienst. Daarom volgende vragen†:

1) Hoeveel kandidaten hebben zich reeds, sinds de oprichting, aangemeld voor de vrijwillige legerdienst†? Graag kreeg ik cijfers per jaar, gekozen component, geslacht, leeftijd en duurtijd van de vrijwillige legerdienst.

2) Hoeveel van deze kandidaten kozen uiteindelijk voor een loopbaan in het leger†? Graag kreeg ik cijfers per jaar, gekozen component, geslacht, leeftijd en duurtijd van de vrijwillige legerdienst.

3) Hoe evalueert de geachte minister deze evolutie†?

4) Hoe ziet hij de toekomst van de vrijwillige legerdienst†?

5) Hoe ziet hij de toekomst van de vrijwillige legerdienst in het kader van het Europees initiatief van het solidariteitskorps†?

Antwoord ontvangen op 6 maart 2017 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door hem gestelde vragen.

Sinds 2010 bestaat er bij Defensie een statuut vrijwillige militaire inzet (EVMI).

Voor dit statuut bevinden de gevraagde gegevens voor vraag 1 en 2 zich in de tabel in bijlage bij dit antwoord.

De vrijwillige militaire inzet had slechts een beperkt succes. Om die reden zijn er sinds 2015 geen aanwervingen meer in dit statuut. De prioriteit ligt momenteel bij het statuut beperkte duur (BDL).

Bij Defensie zijn er geen initiatieven voorzien rond een vrijwillige legerdienst in het kader van het solidariteitskorps.

Bijlage aan het antwoord op de schriftelijke parlementaire vraag Nr 6-1267 van 1 februari 2017

Annexe à la réponse à la question parlementaire écrite No 6-1267 du 1er  février 2017 

Tabel 1: Aantal kandidaten EVMI

Tableau 1 : Nombre de candidats EVMI 

Jaar

Année

Component

Composante

Geslacht

Sexe

Totaal

Total

 

Land

Terre

Lucht

Air

Marine

Marine

Medische

Médical

M/H*

V/F*

 

2010

100

3

/

/

102

1

103

2011

83

5

1

/

88

1

89

2012

51

6

/

/

54

3

57

2013

43

9

/

/

49

3

52

2014

42

3

/

/

44

1

45

 

Jaar

Année

Leeftijd

Âge

Totaal

Total

 

18

19

20

21

22

23

24

25

26

 

2010

16

19

15

22

14

7

8

 

2

103

2011

15

16

15

15

6

9

9

3

1

89

2012

2

12

13

6

11

5

6

2

/

57

2013

2

5

11

8

11

5

9

/

1

52

2014

2

10

6

9

3

9

5

/

1

45

 

Jaar Année

Duurtijd (***)

Durée

Totaal

Total

 

0-12 m**

13-24 m**

25-36 m**

37-48 m**

49-60 m**

 

2010

79

15

8

1

/

103

2011

65

9

14

1

/

89

2012

36

17

3

1

/

57

2013

38

9

5

/

/

52

2014

33

9

2

1

/

45

(*)         M/H : Man / Homme

              V/F : Vrouw / Femme 

(**)       m : Maand / Mois 

(***)      Verbreking / Overgang

Résiliation / Passage

Tabel 2: Aantal kandidaten EVMI die voor een loopbaan in het leger gekozen hebben.

Tableau 2 : Nombre de candidats EVMI ayant opté pour une carrière à l’armée

Jaar

Année

Component

Composante

Geslacht

Sexe

Totaal

Total

 

Land

Terre

Lucht

Air

Marine

Marine

Medische

Médical

M/H*

V/F*

 

2010

20

2

/

/

22

/

22

2011

29

2

/

/

30

1

31

2012

12

3

/

/

15

/

15

2013

15

7

/

/

22

/

22

2014

14

2

/

/

16

/

16Jaar

Année

Leeftijd

Âge

Totaal

Total

 

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

2010

/

/

2

4

4

6

2

2

1

/

/

/

1

22

2011

/

1

2

6

3

8

5

3

1

2

/

/

/

31

2012

/

/

/

3

3

1

2

3

1

2

/

/

/

15

2013

/

1

3

4

4

1

1

2

4

2

/

/

/

22

2014

1

3

3

3

1

1

2

1

1

/

/

/

/

16

(*)         M/H : Man / Homme

              V/F : Vrouw / Femme