Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1261

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 26 januari 2017

aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

bpost - Werking - Vermindering van kantoren en dienstverlening - Sociale functie van bpost - Samenwerking met de Gewesten en Gemeenschappen

postdienst
publieke dienst
universele dienst
bedrijfsbeheer
handelsbeleid
sociale rol

Chronologie

26/1/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/3/2017 )
1/3/2017 Antwoord

Vraag nr. 6-1261 d.d. 26 januari 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uiteraard heeft bpost een zeer belangrijke opdracht. Ze zorgt nog altijd voor communicatie en contact tussen duizenden bewoners. bpost is zoveel meer dan een postbedrijf.

bpost is ook moeilijk weg te denken uit het straatbeeld. De werknemers van bpost komen aan huis bij miljoenen mensen. Ze kunnen ingeschakeld worden in zoveel sociale contacten. Ze zijn een vertrouwd gezicht bij zoveel mensen die eenzaam zijn.

Voor de werking van de Gewesten en Gemeenschappen kan bpost een goede en betrouwbare partner zijn.

Daarom is het ook zo vreemd dat bpost op zoveel plaatsen haar vertrouwde kantoren sluit en alsmaar meer gaat werken met postpunten die op de meest vreemde plaatsen gelegen kunnen zijn. Het gevaar dat daarmee de vertrouwdheid van bpost voor duizenden mensen wegvalt is erg groot.

Zelfs in Brussel, in het hoofdpostkantoor de Brouckere, waar al vele, vele decennia de post gevestigd is, kan men nu niet meer langs gaan voor aangetekende zendingen of andere zaken. Plots moeten de mensen hiervoor naar een plek in een donkere en wanordelijke konijnenpijp in het Centraal Station. Een plek waar vele mensen hun weg niet kennen of angst hebben er langs te gaan. Dit in tegenstelling tot het hoofdkantoor aan De Brouckere, waar je eveneens voor de Bank van de Post terecht kon.

Wil bpost op die wijze de openbare dienst die ze is om zeep helpen en de sociale dienstverlening totaal vernietigen ? Is er ooit met de Gewesten en de Gemeenschappen overlegd over de vermindering van de kantoren en de dienstverlening van bpost ? Waarom kunnen gewone mensen niet meer terecht op de vertrouwde plekken, zoals het hoofdpostkantoor aan De Bouckere ? Wil bpost het eigen personeel stelselmatig verminderen en het werk laten opknappen door valse zelfstandigen ? Heeft bpost beslist om haar sociale functie tot nul te herleiden ?

Antwoord ontvangen op 1 maart 2017 :

Sinds 2005 brengt bpost een strategie in uitvoering waarbij de toegankelijkheid van de dienstverlening wordt verhoogd en gemakkelijker gemaakt door verschillende toegangskanalen ter beschikking te stellen van het publiek. Zo zijn er in het huidige bpost-netwerk naast de postkantoren, de postpunten en de zegelwinkels ook online-diensten (webshop, apps, pc-banking) en call centers. De 145 pakjesautomaten (bereikbaar 24u/24, 7d/7), de “maanzones” van de postkantoren (6.00u – 23.00u, 7d/7) en de geldautomaten (ongeveer 500) dragen eveneens bij tot deze toegankelijkheid.

Bij de uitbouw van dit netwerk worden de bepalingen van het zesde beheerscontract met betrekking tot spreiding en toegankelijkheid van de servicepunten in ruime mate gerespecteerd. Deze bepalingen voorzien onder meer dat het netwerk ingericht door bpost minstens uit 1.300 postale service punten bestaat die elk een basisassortiment aan diensten aanbieden. bpost zal een postale aanwezigheid van minimum 650 postkantoren garanderen door in elk van de 589 gemeenten over minstens één postkantoor te beschikken Een postaal service punt met een basisassortiment moet voor minimum 95% van de bevolking bereikbaar zijn, binnen de 5 kilometer (via de weg) en voor minimum 98% van de bevolking binnen de 10 kilometer (via de weg).

Evolutie van het netwerk bpost 2006 – 2016 (31/12) :


Postkantoor

Postpunt

Totaal

2006

1263

98

1361

2007

1013

343

1356

2008

796

555

1351

2009

716

686

1402

2010

690

703

1393

2011

676

698

1374

2012

670

670

1340

2013

669

674

1343

2014

669

675

1344

2015

664

678

1342

2016

662

675

1337

Naast deze postkantoren en postpunten telt het netwerk ook ongeveer 4.000 zegelwinkels.

De invoering van postpunten in het netwerk heeft toegelaten dat het aantal contactpunten met het publiek op een hoog niveau kon worden gehandhaafd. De voornaamste vooruitgang werd echter geboekt op het vlak van de toegankelijkheid van de dienstverlening: tussen einde 2006 en einde 2016 verhoogde het aantal openingsuren met 34 %.

Het netwerk bleef qua samenstelling de afgelopen vijf jaar vrijwel ongewijzigd.

Het postkantoor De Brouckère heeft een volledig dienstenaanbod. De bewering als zouden het product aangetekende zendingen of andere producten niet meer beschikbaar zijn, is niet correct. Het is evenwel mogelijk dat postkantoor De Brouckère als afhaalpunt voor aangetekende zendingen en pakjes van een uitreikingsronde werd vervangen door postpunt Relay Brussel Centraal.

De daling van de tewerkstelling in de postale sector wordt verklaard door verschillende factoren zoals de dalende volumes aan klassieke post, de automatisering van de sorteerverrichtingen, het dalend aantal klanten in de postkantoren.. De negatieve gevolgen die deze fenomenen hebben op de tewerkstelling kan deels gecompenseerd worden door de belangrijke stijging in het volume aan pakjes en de ontwikkeling van nieuwe diensten. Het bedrijf is uiteraard genoodzaakt om het personeelsbestand aan te passen aan deze evoluties op de markt.

Evolutie aantal personeelsleden:

Jaar

Statutair

Contractueel

Totaal

2011

18899

12689

31588

2012

16987

12395

29382

2013

15234

12878

28112

2014

13618

13107

26725

2015

12302

13316

25618

De strijd tegen de het gebruik van schijnzelfstandigen is voorwerp van een specifieke wetgeving die van toepassing is op alle economische actoren

bpost zal de wettelijke verplichtingen nakomen, zoals elke andere verantwoordelijke werkgever, in het geval het bedrijf een beroep zou doen op zelfstandigen.

De sociale functie van bpost wordt beschreven in hoofdstuk 4 en 5 van het zesde beheerscontract. bpost engageert zich voor een correcte uitvoering van dit contract.