Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1256

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 26 januari 2017

aan de minister van Justitie

Brussels justitiehuis - Halle-Vilvoorde - Antennes - Stand van zaken

rechtsbijstand
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
Vlaamse Gemeenschap

Chronologie

26/1/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/3/2017 )
8/3/2017 Antwoord

Vraag nr. 6-1256 d.d. 26 januari 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op de vergadering van de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van het Vlaams Parlement van 15 maart 2016 werd gesteld dat het de intentie is om het Nederlandstalig justitiehuis Brussel via drie antennes een volwaardiger invulling te geven in Halle-Vilvoorde (cf. stuk Vlaams Parlement, nr. C164 (2015-2016) van 15 maart 2016, blz. 3-6). Voor de oprichting van een eigen justitiehuis voor Halle-Vilvoorde zijn geen concrete plannen, maar daarover kon in de toekomst nagedacht worden.

Het Nederlandstalig justitiehuis Brussel wordt als gevolg van de opsplitsing van het Brusselse parket geconfronteerd met een aanzienlijke toename van de werklast, dewelke niet kan worden opgevangen met het huidige personeelskader.

Daarom volgende vragen:

1) Wat is de stand van zaken aangaande de implementatie van de antennes ?

2) Wat zijn de beoogde resultaten op korte termijn ?

3) In welke maatregelen voorziet de geachte minister om het tekort aan arbeidskrachten op te vangen ? Wat is hiervan de budgettaire impact ?

Antwoord ontvangen op 8 maart 2017 :

Deze parlementaire vraag valt niet onder mijn bevoegdheid maar wel van de bevoegdheid van de Vlaamse gemeenschap.