Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1209

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 22 december 2016

aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Vijfenvijftigplussers - Vervroegd pensioen - Leefloon - Doorstroming - Cijfers

vervroegd pensioen
bejaarde
minimumbestaansinkomen
officiŽle statistiek
werkgelegenheidsbeleid

Chronologie

22/12/2016 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 )
9/2/2017 Antwoord

Vraag nr. 6-1209 d.d. 22 december 2016 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag†: de gevolgen voor de bevoegdheden van de Gemeenschappen en†/†of de Gewesten zijn de volgende†: impact op regionale parameters.

Door de aanpassingen in het systeem van vervroegd pensioen en het stimuleren van vrouwen, stijgt de werkgelegenheidsgraad voor vijfenvijftigplussers.

1) Hoeveel personen stroomden door naar het systeem van vervroegd pensioen†? Graag kreeg ik cijfers voor de laatste tien jaar en opgedeeld volgens leeftijd (45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69 jaar).

2) Hoeveel vijfenvijftigplussers stroomden door naar het systeem van een leefloon†? Graag kreeg ik cijfers voor de laatste tien jaar.

3) Hoe evalueert de geachte minister deze cijfers in het licht van de doorgevoerde aanpassingen†?

Antwoord ontvangen op 9 februari 2017 :

1) De RVA beschikt pas vanaf 2010 over gegevens met betrekking tot de uitstroom naar pensioen. In deze gegevens wordt bovendien geen onderscheid gemaakt tussen rustpensioen en vervroegd pensioen.

Aantal volledig werklozen (zonder SWT) die in de loop van het jaar uitstroomden naar pensioen :

Mannen

Jaar

45-49 jaar

50-54 jaar

55-59 jaar

60-64 jaar

Totaal 45-64 jaar

65 jaar en ouder

Totaal

2010

4

10

30

3 017

3 061

4 878

7 939

2011

5

13

22

3 124

3 164

5 743

8 907

2012

6

8

24

3 464

3 502

5 737

9 239

2013

7

9

20

2 911

2 947

5 507

8 454

2014

13

8

13

2 718

2 752

5 368

8 120

2015

6

8

21

3 433

3 468

5 187

8 655

2016 (8m)

4

7

17

2 300

2 328

3 475

5 803

Vrouwen

Jaar

45-49 jaar

50-54 jaar

55-59 jaar

60-64 jaar

Totaal 45-64 jaar

65 jaar en ouder

Totaal

2010

65

96

199

3 826

4 186

4 959

9 145

2011

63

73

173

4 121

4 430

5 828

10 258

2012

56

77

157

5 094

5 384

6 050

11 434

2013

32

64

143

4 067

4 306

5 836

10 142

2014

30

63

120

3 637

3 850

5 871

9 721

2015

28

57

128

4 520

4 733

5 846

10 579

2016 (8m)

10

26

88

2 903

3 027

3 854

6 881

Totaal

Jaar

45-49 jaar

50-54 jaar

55-59 jaar

60-64 jaar

Totaal45-64 jaar

65 jaar en ouder

Totaal

2010

69

106

229

6 843

7 247

9 837

17 084

2011

68

86

195

7 245

7 594

11 571

19 165

2012

62

85

181

8 558

8 886

11 787

20 673

2013

39

73

163

6 978

7 253

11 343

18 596

2014

43

71

133

6 355

6 602

11 239

17 841

2015

34

65

149

7 953

8 201

11 033

19 234

2016 (8m)

14

33

105

5 203

5 355

7 329

12 684

2) De RVA beschikt niet over gegevens met betrekking tot de uitstroom naar leefloon. Deze gegevens kunnen opgevraagd worden bij de POD Maatschappelijke Integratie.