Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1159

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 2 december 2016

aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Gezinnen waar geen enkel gezinslid werkt - Jobs - Creatie - Aantal

schepping van werkgelegenheid
werkloosheid
officiŽle statistiek
huishouden

Chronologie

2/12/2016 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/1/2017 )
11/1/2017 Rappel
19/1/2017 Antwoord

Vraag nr. 6-1159 d.d. 2 december 2016 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag: de gevolgen voor de bevoegdheden van de Gemeenschappen en†/†of de Gewesten zijn de volgende†: impact op regionale parameters.

Door de verbeterde economische toestand werden de afgelopen periode nieuwe jobs gecreŽerd. Aangezien het armoedebeleid een belangrijke prioriteit is van de federale regering en de regering van de deelstaten, kreeg ik graag een antwoord op volgende vragen†:

1) Hoeveel van de nieuw gecreŽerde jobs waren voor gezinnen waar geen enkel gezinslid werkt†? Graag kreeg ik absolute en procentuele cijfers voor de afgelopen vijf jaar, en deze cijfers per maand.

2) Hoe beoordeelt de geachte minister deze cijfers†?

Antwoord ontvangen op 19 januari 2017 :

Het is op basis van de bestaande gegevens niet mogelijk om de gegevens omtrent jobcreatie (die u terugvindt op www.dynam-belgium.org) te koppelen aan de informatie omtrent de gezinnen waarin niemand werkt.