Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1039

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 29 september 2016

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Reeks aangekondigde ontslagen - Creatie van nieuwe jobs - Verhouding tussen de loonniveaus - Vergelijking tussen de DIMONA-gegevens en de loonsopgaven in de DMFA

ontslag
schepping van werkgelegenheid
loon

Chronologie

29/9/2016 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 )
10/10/2016 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1038

Vraag nr. 6-1039 d.d. 29 september 2016 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag : de gevolgen voor de bevoegdheden van de Gemeenschappen of de Gewesten zijn de volgende : impact op regionale parameters.

De voorbije maanden was er veel te doen over een reeks aangekondigde ontslagen, maar ook over de creatie van heel wat nieuwe jobs. Daarbij is het belangrijk zicht te krijgen op het loonniveau van de jobs die verloren gingen, in vergelijking met zij die gecreëerd werden.

Kan de geachte minister cijfers opvragen bij zijn diensten om hier zich toe te krijgen ?

1) Wat is het gemiddelde bruto loon van de jobs die verdwenen zijn (jaarlijkse cijfers voor de voorbije tien jaar) ? Kan er in dit verband een combinatie gemaakt worden tussen de DIMONA (Déclaration immédiate / Onmiddellijke Aangifte)-gegevens en de loonsopgaven in de DMFA (Déclaration multifonctionnelle / Multifunctionele Aangifte) ?

2) Wat is het gemiddelde bruto loon van de nieuwe jobs die gecreëerd werden (jaarlijkse cijfers voor de voorbije tien jaar) ? Kan er ook een link gemaakt worden tussen de DIMONA's in dienst en de DMFA van het eerste kwartaal van aanwerving ?

Antwoord ontvangen op 10 oktober 2016 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

Deze vraag behoort niet tot mijn bevoegdheden, maar tot die van mijn collega, de minister van Werk.