Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9968

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 2 oktober 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Viaduct van Vilvoorde - Snelheidsbeperking - Snelheidscontroles - Resultaten - Ongevallen - Flitspalen

ongeval bij het vervoer
autoweg
brug
snelheidsvoorschriften
overtreding van het verkeersreglement
officiŽle statistiek

Chronologie

2/10/2013 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9969

Vraag nr. 5-9968 d.d. 2 oktober 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op de viaduct van Vilvoorde geldt een snelheidsbeperking van 90km/uur. Volgens snelheidsmetingen van Touring in 2011 bleek bijna geen enkele chauffeur zich aan deze snelheid te houden; een probleem dat tot de dag van vandaag nog steeds lijkt te bestaan.

Er bevinden zich flitspalen aan weerskanten van de viaduct, maar op de viaduct zelf staan geen flitspalen.

1) Hoeveel snelheidscontroles werden er in 2011, 2012 en 2013 gehouden op deze viaduct?

2) Hoeveel processen-verbaal (pv's) werden er opgesteld bij deze controles?

3) Hoeveel wagens werden er door de flitspalen aan weerskanten van de viaduct geflitst in 2011, 2012 en 2013? Wat is de gemiddelde snelheid van deze overtreders?

4) Hoeveel ongevallen, te wijten aan overdreven snelheid, vonden in 2011, 2012 en 2013 plaats op de viaduct?

5) Er wordt al jaren geijverd voor flitspalen op de viaduct zelf. Waarom is dit nog steeds niet het geval en zijn er plannen om dit te verwezenlijken?