Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9795

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 26 augustus 2013

aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

BPost - Cybercrime - Oplichting - Cijfers gevallen en slachtoffers - Afkomst cybercriminelen

computercriminaliteit
financiŽle dienst van de post

Chronologie

26/8/2013Verzending vraag
10/10/2013Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9794

Vraag nr. 5-9795 d.d. 26 augustus 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

BPost lijkt nu het doelwit geworden te zijn van cybercriminelen. In menige mailbox circuleert een frauduleuze e-mail waarin de gebruiker zogezegd wordt gevraagd om het veiligheidssysteem van de bankrekening up te daten. Het bericht vermeldt verder: "Na de update zal er door een van onze medewerkers nog contact met u worden opgenomen om het gehele proces te voltooien. Wanneer het gehele proces gereed is zal u weer als vanouds gebruik kunnen maken van het online bankieren via Bpost."

Graag had ik volgende vragen gesteld aan de geachte minister:

1) Is deze kettingmail in naam van BPost al lang op het net aanwezig, of is ze een recent fenomeen?

2) Heeft u informatie over wat er gebeurt indien men klikt op de link in de e-mail? Wordt men daadwerkelijk opgebeld, en wat gebeurt er dan vervolgens?

3) Hiermee verbonden: als men inderdaad wordt opgebeld, spreekt de zogezegde medewerker dan Nederlands, of een andere taal?

4) Kan u een update geven over het aantal mensen dat deze vorm van phishing gemeld heeft, en hoeveel mensen reeds slachtoffer geworden zijn van deze praktijken?

5) Heeft u reeds informatie over de afkomst van deze cybercriminelen? Acht u het mogelijk dat er landgenoten bij betrokken zijn, gelet op het steeds verbeterende Nederlands in de e-mails? Kan u toelichten?

Antwoord ontvangen op 10 oktober 2013 :

bpost bank is een 50/50-samenwerking tussen bpost en BNP Paribas Fortis en wordt volledig autonoom bestuurd op basis van gelijkwaardigheid tussen beide aandeelhouders. Als financiële instelling die erkend is door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen valt ze niet onder mijn bevoegdheid.

Vragen met betrekking tot internetfraude vallen onder de bevoegdheid van de ministers van Binnenlandse Zaken (Federal Computer Crime Unit), Economie (illegale handelspraktijken) en Justitie (vervolgingsbeleid).