Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9735

van Elke Sleurs (N-VA) d.d. 19 juli 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

het actieplan inzake sektarische praktijken

religieuze sekte
volksgezondheid
gevaren voor de gezondheid
geneeswijze
zachte geneeskunde

Chronologie

19/7/2013 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3892

Vraag nr. 5-9735 d.d. 19 juli 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik bevroeg u in april reeds naar de stappen die u zou ondernemen tegen de organisatie van bijeenkomsten en lezingen over de Nieuwe Germaanse Geneeskunde in ons land (VOU 5-3313). Deze organisatie bood alternatieve gezondheidsdiensten aan die ge´nspireerd werden op de inzichten van de Duitse dokter Hamer, een dokter die al in verschillende landen werd vervolgd op basis van deontologische en strafrechtelijke gronden. U antwoordde mij toen onder meer dat u een sterkere samenwerking wou opbouwen tussen uw diensten en Justitie en de Administratieve Co÷rdinatie cel inzake de strijd tegen de schadelijke sektarische organisaties. U benadrukte ook dat het zeker uw bedoeling was om de sektarische praktijken aan te pakken. U zou ook in de nabije toekomst een up to date overzicht op het internet plaatsen van alle beroepsbeoefenaars die gemachtigd zijn om gezondheidszorgberoepen uit te oefenen. Verder kondigde u ook aan tegen eind juni een concrete uitwerking van een actieplan inzake sektarische praktijken in de gezondheidszorg uit te werken, opgesteld door de nieuwe cel "Strategie Kwaliteitscontrole en Risicobeheer".

Ik had dan ook de volgende vragen:

1) Waar valt dit overzicht van gemachtigde beroepsbeoefenaars reeds online? Zo nee, wanneer zal dit gebeuren?

2) Hoe zal u de bevolking over het bestaan van dit overzicht inlichten? Is er ook een alternatief voorzien voor mensen zonder toegang tot het internet?

3) Kan u mij een stand van zaken geven over het actieplan tegen de sektarische praktijken? Kan u mij inhoudelijk ook meer informatie verstrekken?

4) Wat zijn, naast dit actieplan, de andere taken van deze cel Strategie Kwaliteitscontrole en Risicobeheer? Waarom werd deze cel in het leven geroepen?