Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9312

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 11 juni 2013

aan de minister van Justitie

Cybercrime - Botnet Citadel - Stand van zaken

computercriminaliteit
misdaadbestrijding
kredietinstelling

Chronologie

11/6/2013 Verzending vraag
21/6/2013 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9311

Vraag nr. 5-9312 d.d. 11 juni 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Begin juni boekten de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI in samenwerking met Microsoft een succes door de botnet Citadel grotendeels uit te schakelen. De botnet is al lang actief en wist meer dan een half miljard dollar te stelen van verschillende bankrekeningen. De meest prominente slachtoffers waren volgens Reuters onder andere Paypal, eBay, Bank of America, Credit Suisse, enzovoort. Van de zowat 1 400 actieve botnets zijn er meer dan 1 000 uitgeschakeld. De Amerikanen vermoedden dat de dader(s) afkomstig zijn uit Oost-Europa, omdat computers in Rusland en Oekraïne niet aangevallen zijn.

Graag had ik de geachte minister volgende vragen gesteld:

1) Zijn er in ons land bedrijven of particulieren aangevallen door Citadel? Heeft u daarover meldingen ontvangen? Kan u toelichten met cijfers of andere informatie?

2) Is er geld van Belgische rekeningen gestolen door deze botnet? Kan u cijfermatig toelichten?

3) Is de overheid aangevallen geweest door deze botnet? Kan u toelichten?

4) Hoe evalueert u de mogelijke oorsprong van Citadel uit Oost-Europa?

Antwoord ontvangen op 21 juni 2013 :

Deze parlementaire vraag valt niet onder mijn bevoegdheid maar wel onder de bevoegdheid van mijn collega de minister van Binnenlandse Zaken.