Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9055

van Bart De Nijn (N-VA) d.d. 21 mei 2013

aan de minister van Justitie

Mensenhandelaars - Juridische vervolging - Veroordelingen - Uniforme behandeling - Strafonderzoek

mensenhandel
gerechtelijke vervolging
officiŽle statistiek
gerechtelijk onderzoek
orgaantransplantatie
slavernij
prostitutie

Chronologie

21/5/2013 Verzending vraag
28/8/2013 Rappel
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 5-9055 d.d. 21 mei 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) stelde recent een rapport samen over de globale mensenhandel ("Global Report on Trafficking in Persons 2012") waarin het verscheidene bevindingen uiteenzette over mensenhandel in de wereld. Opvallend was dat tussen 2007 en 2010 er een stijging was met 18% van het aantal slachtoffers van mensenhandel, terwijl het aantal veroordeelde mensenhandelaars met 13 % daalde.

Graag antwoord op volgende vragen.

1) Wat is het aantal veroordelingen van mensenhandelaars van 2007 tot en met 2012 per gerechtelijk arrondissement? Graag vermelding van type mensenhandel (seksuele exploitatie, gedwongen arbeid, orgaanverwijdering of andere) indien mogelijk, alsook de straf die opgelegd werd. Wat is de gemiddelde doorlooptijd per gerechtelijk arrondissement voor vervolging van mensenhandel? Graag ook cijfers per jaar.

2) De heer Bontinck (hoofd van de cel Mensenhandel van de federale politie) stelde enkele weken geleden dat er Ė in tegenstelling tot de magistraten bij het parket Ė geen referentierechters zijn die gespecialiseerd zijn in mensenhandel. Sommige rechters stellen strenge criteria op alvorens over te gaan tot een veroordeling waardoor er minder feitelijke veroordelingen zijn en er een brede waaier is aan uitspraken.

Welke concrete maatregelen gaat de geachte minister nemen om een uniforme behandeling meer mogelijk te maken?

3) Een ander justitieel aangehaald probleem is het probleem dat strafonderzoek niet grondig gevoerd kan worden doordat er steeds een snelle repatriŽring is van mensen waarbij vastgesteld wordt dat ze gedwongen tewerkgesteld worden en bijgevolg als illegale tewerkgestelden worden beschouwd. Hoewel een snelle repatriŽring goed is, komt dit het justitieel onderzoek niet ten goede.

Welke concrete maatregelen stelt de geachte minister voor opdat informatie van de verhandelde personen snel en efficiŽnt bekomen kan worden voor het strafonderzoek, zonder evenwel een snelle repatriŽring in de weg te staan?