Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8929

van Hassan Bousetta (PS) d.d. 3 mei 2013

aan de minister van Werk

De werkrelaties bij Ryanair

arbeidsvoorwaarden
low-budgetvlieger
arbeidsrecht
arbeidsinspectie

Chronologie

3/5/2013 Verzending vraag
18/6/2013 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3171

Vraag nr. 5-8929 d.d. 3 mei 2013 : (Vraag gesteld in het Frans)

Ofschoon in l'Echo gesuggereerd werd dat de kostprijs van het sociaal recht te hoog is, staat er ook in te lezen dat luchtvaartmaatschappij Ryanair ervan beschuldigd wordt een loopje te nemen met het Franse sociaal recht.

De luchtvaartmaatschappij haalt wel vaker het nieuws vanwege allerhande feiten, praktijken en incidenten.

In BelgiŽ hekelen de vakbonden die praktijken en zouden er klachten zijn ingediend, al is niet bekend waarover die precies gaan.

Het is intussen wel duidelijk dat in de loop der jaren verschillende geschillen zijn gerezen maar dat de baas van dit bedrijf bij zijn standpunt blijft dat het Iers recht van toepassing is op de arbeidsrelaties met zijn personeel.

Het lijkt aannemelijk dat het dossier dat in Frankrijk loopt ook in BelgiŽ wordt opgevolgd door de bevoegde instanties en dat de Belgische sociale inspectie intussen ook onderzoeken verricht.

Kan de minister, om eindelijk meer duidelijkheid te scheppen in dit dossier over de sociale praktijken van Ryanair, in dit verband een stand van zaken opmaken? Indien onder meer de sociale inspectie zou hebben vastgesteld dat de wetgeving niet wordt nageleefd in de arbeidsrelaties, welke maatregelen worden er dan overwogen of zijn er al genomen tegen voormelde luchtvaartmaatschappij?

Antwoord ontvangen op 18 juni 2013 :

Ik heb de eer u mee te delen dat ik uiteraard alert ben en blijf voor deze problematiek, die van onze buren inbegrepen. Hetzelfde geldt voor onze diensten, maar u moet begrijpen dat ik geen afbreuk kan doen aan het vertrouwelijkheidsprincipe in verband met eventuele klachten die nog in onderzoek zouden zijn.

Niettemin, is de hoofdvraag in dit soort dossiers het bepalen van de wet die van toepassing is inzake dwingende regels bij arbeidsovereenkomsten. Wat de juridische teksten betreft, moet men, in functie van de datum van het afsluiten van de arbeidsovereenkomsten, verwijzen naar de bepalingen vermeldt, ofwel in de Verdrag van Rome van 19 juni 1980 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, ofwel in de Verordening 593/2008 “Rome 1” van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst wanneer de prestaties van de werknemer uitgevoerd worden in verschillende Staten.

Het antwoord op deze vraag is onderhevig aan evoluties, voornamelijk verbonden aan de rechtspraak gegeven door het Hof van Justitie. Mijn diensten en ikzelf zullen uiteraard, in het kader van de uitoefening van onze taken, deze evolutie opvolgen.