Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8513

van Jurgen Ceder (Onafhankelijke) d.d. 14 maart 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

SyriŽ - Belgische moslimjongeren - Sharia4Belgium - Rapport

SyriŽ
religieus conservatisme
staatsveiligheid
extremisme
islam
terrorisme
radicalisering

Chronologie

14/3/2013 Verzending vraag
30/10/2013 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8514

Vraag nr. 5-8513 d.d. 14 maart 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Standaard van 11 maart 2013 stelt dat "uit informatie van de Belgische Veiligheidsdiensten" blijkt dat verschillende Belgische moslimjongeren zouden vechten in SyriŽ tegen het bewind van Assad.

Het zou gaan om een zeventigtal jongeren uit de entourage van Sharia4Belgium. Het betreffende rapport van de veiligheidsdiensten zou tot stand gekomen zijn naar aanleiding van het gerechtelijk onderzoek tegen Sharia4Belgium.

1) Klopt deze informatie?

2) Bestaat er inderdaad een rapport over deze activiteiten? Kan het parlement daar kennis van nemen?

Antwoord ontvangen op 30 oktober 2013 :

Ik verwijs u naar de veelvuldige antwoorden die op deze vragen gegeven werden tijdens de besprekingen aangaande deze problematiek in de commissie voor de Binnenlandse Zaken en in de plenaire vergaderingen van de Kamer en de Senaat.