Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8444

van Jurgen Ceder (Onafhankelijke) d.d. 8 maart 2013

aan de minister van Justitie

Gevangenissen - Detentiehuizen - Hans Claus

strafgevangenis

Chronologie

8/3/2013 Verzending vraag
26/7/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-8444 d.d. 8 maart 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het Nieuwsblad van 5 maart 2013 pleit Hans Claus, de directeur van de gevangenis te Oudenaarde, voor een complete afbouw van het huidige gevangenissysteem. Hij wil de huidige gevangenissen vervangen door 900 "detentiehuizen". Ik bespaar de minister de verdere inhoud van zijn plannen, daar zij die ongetwijfeld kent.

1) Vinden de plannen van Claus enige steun op het departement van de minister? Vindt ze zijn ideeŽn het overwegen waard?

2) Claus doet zijn voorstellen in samenspraak met Jos Vander Velpen, voorzitter van de zeer links geŽngageerde en ongelukkig genaamde "Liga voor Mensenrechten". Is het normaal dat ambtenaren van Justitie samen met ideologische drukkingsgroepen naar de pers stappen om zo het beleid van hun eigen minister in een bepaalde richting te sturen? De heer Claus is in dit opzicht trouwens niet aan zijn proefstuk toe.

3) Kan iemand die klaarblijkelijk niet meer in het huidige gevangeniswezen gelooft een verantwoordelijke topfunctie binnen dat gevangeniswezen blijven uitoefenen?

Antwoord ontvangen op 26 juli 2013 :

Als antwoord op uw vragen verwijs ik naar mijn antwoord op mondelinge vraag 16646 van de heer Stefaan Van Hecke die werd behandeld in de Kamercommissie voor de Justitie op 20 maart 2013 (antwoord na te lezen in het Integraal Verslag CRIV 53 COM 703, pagina's. 2-6).