Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8391

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 8 maart 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Import paardenvlees - RoemeniŽ - Europees Voedsel en Veterinair Bureau- Gebrek aan controleprogramma's rond het houden van paarden en het verwerken van paardenvlees

paardenvlees
RoemeniŽ
Voedsel- en Veterinair Bureau
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
veterinaire inspectie
invoer
voedselveiligheid

Chronologie

8/3/2013Verzending vraag
17/4/2013Antwoord

Vraag nr. 5-8391 d.d. 8 maart 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Naast de fraude met Roemeens paardenvlees, dat verkocht en verwerkt werd als rundsvlees, wordt jaarlijks ook heel wat paardenvlees legaal ingevoerd voor de Belgische markt en de Belgische consumptie. Uit gegevens van Eurostat blijkt dat BelgiŽ, alleen al in 2011, 1477 ton vlees, afkomstig van Roemeense paarden, ezels en muildieren heeft ingevoerd. Ook uit andere landen van het voormalige Oost-Europa wordt vlees geÔmporteerd dat dikwijls in bereide gerechten wordt verwerkt. Teneinde de consument te kunnen garanderen dat het vlees dat afkomstig is van buiten ons land, ook voldoet aan de strenge voedselnormen, werd binnen de EU een controleorgaan in het leven geroepen, het Food and Veterinary office (FVO), dat de vleesproductie in de diverse landen regelmatig controleert. Gezien de vleesfraude met Roemeens vlees, dat ook in ons land wordt verwerkt, heb ik deze rapporten eens doorgenomen. Ik stuitte op ernstige problemen. Uit de rapporten blijkt immers dat de controle aldaar verre van waterdicht is. Er is dus een probleem met het traceren, het controleren en het garanderen van de kwaliteitsvereisten en de vereisten qua volksgezondheid van het vlees dat uit deze landen komt. Er is geen FVO rapport over de controle op het houden van paarden en de verwerking van paardenvlees in RoemeniŽ omdat er geen Europese controle wordt uitgevoerd op het houden van paarden en de verwerking van Roemeens paardenvlees. In het auditrapport van 2012 betreffende verwerkt rundsvlees wordt wel melding gemaakt van ernstige problemen met paardenvlees. De audit rapporteert dat er in twee slachthuizen geen ziekteanalyses werden uitgevoerd voor het slachten van paarden en dat er bijgevolg ook geen controleprogramma voorzien was bij het slachten van paarden. Deze slachthuizen hadden nochtans een vergunning om paarden te slachten.

Ik zou de staatssecretaris de volgende vragen willen stellen :

1) Hoe reageert u op de vaststelling dat er een gebrek is aan coŲrdinatie en samenwerking, teneinde de effectiviteit en de degelijkheid van de officiŽle controles te laten verlopen? Hoe reageert u op deze vaststelling in het licht van het feit dat dit vlees ook in ons land wordt verwerkt en verkocht? Wat gaat u hier concreet aan doen?

2) Hoe reageert u op de vaststelling dat er geen interne audit systemen in voege zijn wat betreft de controle op de slachting van paarden en het verwerken van Roemeens paardenvlees? Hoe reageert u op deze vaststelling, gezien dit vlees ook in ons land wordt verwerkt en verkocht? Wat gaat u hier concreet aan doen?

3) Hoe reageert u op de vaststelling dat er een gebrek aan controle is, ondanks het feit dat er afdoende wetgeving is voor de controle op de slachting van paarden en het verwerken van Roemeens paardenvlees? Hoe reageert u op deze vaststelling, gezien dit vlees ook in ons land wordt verwerkt en verkocht? Wat gaat u hier concreet aan doen?

Antwoord ontvangen op 17 april 2013 :

In antwoord op haar vraag heb ik de eer het geachte lid mede te delen dat de inhoud ervan behoort tot de bevoegdheid van mijn collega, mevrouw Sabine Laruelle, voogdijminister van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV).