Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8114

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 14 februari 2013

aan de minister van Justitie

Dierenwelzijn - Klachten

officiŽle statistiek
dierenbescherming
welzijn van dieren

Chronologie

14/2/2013Verzending vraag
23/9/2013Rappel
21/11/2013Rappel
3/12/2013Herkwalificatie
12/12/2013Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8112
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8113
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4359

Vraag nr. 5-8114 d.d. 14 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Vele burgers zijn begaan met het welzijn van dieren. Om een idee te geven: in ons land zijn er meer dan 1 miljoen honden en meer dan 1,5 miljoen katten.

Ook de overheid zet zich in voor het welzijn van dieren. Zo zijn er op lokaal, Vlaams, federaal en Europees niveau al heel wat maatregelen genomen die de belangen van dieren beschermen. Federaal beschikken we zelfs over een dienst dierenwelzijn binnen de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid.

Ik zou de geachte minister de volgende vragen willen stellen :

1) Bestaat er statistisch materiaal bij de politiediensten dat een beeld kan geven over het aantal klachten en interventies betreffende dierenverwaarlozing of -mishandeling en dit respectievelijk voor de laatste drie jaar?

2) Kan er toegelicht worden hoe klachten van dierenmishandeling bij de politie behandeld worden?

3) Betreffende welke dieren worden de meeste klachten voor verwaarlozing en/of mishandeling ingediend en kan dit cijfermatig worden toegelicht?

Antwoord ontvangen op 12 december 2013 :

Ik verwijs mevrouw de senator graag naar de elementen van antwoord die werden verstrekt in het kader van de schriftelijke parlementaire vraag met nr. 5-8112 betreffende hetzelfde onderwerp, gericht aan mevrouw de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen.