Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8109

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 14 februari 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Illegale hondengevechten - Cijfers - Veroordelingen

gerechtelijke vervolging
dierenbescherming
strafsanctie
geografische spreiding
officiële statistiek
dierenvoorstelling

Chronologie

14/2/2013Verzending vraag
15/4/2013Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8110
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8111

Vraag nr. 5-8109 d.d. 14 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In 2008 werd een 27-jarige man veroordeeld voor het Hof van beroep in Brussel tot een celstraf van één jaar voor het organiseren van hondengevechten onder een valse naam. Graag had ik wat recent cijfermateriaal van de geachte minister gekregen om te kunnen inschatten of het fenomeen is ingedijkt of niet. Het spreekt voor zich dat deze hondengevechten volstrekt illegaal zijn en getuigen van zeer verregaande wreedheid ten aanzien van de dieren.

1. Is er een toename in het aantal gevonden honden dat mogelijk betrokken is geweest bij hondengevechten? Zo ja, kan de minister inzicht geven in deze cijfers? Zo neen, kan ze dit toelichten? Is er sprake van een tendens?

2. Hoeveel illegale hondengevechten werden opgespoord en/of aangetroffen door de politie respectievelijk voor de jaren 2010, 2011 en 2012 aangeven en dit per jaar? Kan de minister deze geografisch situeren? Kan ze deze cijfers wat duiden?

3. Is de minister bereid een actief opsporingsbeleid te voeren ten aanzien van hondengevechten? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

4. Is de minister bereid, mocht dit nog niet het geval zijn, om de meldingen van hondengevechten en signalen die hierop wijzen, zoals het aantreffen van honden met zware bijtwonden, centraal te registreren om hieruit trends te kunnen afleiden? Zo neen, waarom niet?

5. Hoeveel mensen werden daadwerkelijk veroordeeld en/of beboet voor het organiseren van hondengevechten in ons land en dit respectievelijk voor de jaren 2010, 2011 en 2012?

6. Hoeveel processen-verbaal werden door de politie opgesteld aangaande illegale hondengevechten respectievelijk voor de jaren 2010, 2011 en 2012 en dit per jaar? Kan de minister deze geografisch situeren? Kan ze deze cijfers wat duiden?

Antwoord ontvangen op 15 april 2013 :

1. Deze vraag valt niet onder mijn bevoegdheid, maar onder de bevoegdheden van mijn collega de minister van Volksgezondheid, aan wie u deze vraag tevens gesteld heeft.

2-3. Deze vraag valt niet onder mijn bevoegdheid, maar onder de bevoegdheden van mijn collega de minister van Justitie, aan wie u deze vraag tevens gesteld heeft.

4. Deze vraag valt niet onder mijn bevoegdheid, maar onder de bevoegdheden van mijn collega de minister van Volksgezondheid, aan wie u deze vraag tevens gesteld heeft.

5-6. Deze vraag valt niet onder mijn bevoegdheid, maar onder de bevoegdheden van mijn collega de minister van Justitie, aan wie u deze vraag tevens gesteld heeft.