Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7994

van Hassan Bousetta (PS) d.d. 29 januari 2013

aan de minister van Justitie

Gevangenissen - Ongunstige detentieomstandigheden – Gezondheidstoestand van de gedetineerden - Eventuele invloed - Studie - Schadeloosstellingen van gedetineerden - Rechterlijke beslissingen

strafgevangenis
gedetineerde
vergoeding
geestelijke gezondheid
aansprakelijkheid van de staat

Chronologie

29/1/2013 Verzending vraag
26/7/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-7994 d.d. 29 januari 2013 : (Vraag gesteld in het Frans)

Nu de Internationale Dag van de Mensenrechten wordt gevierd, staan de Belgische gevangenissen weer in de schijnwerpers wegens onmenselijke en vernederende behandelingen (Rapport van het Europees Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing over de gevangenissen van Vorst en van Andenne, zie op http://www.lalibre.be , de website van La Libre Belgique, op 13 december 2012).

De reactie van de FOD Justitie heeft niet op zich laten wachten. Volgens La Dernière Heure (http://www.dhnet.be) blijft hij voortwerken aan een structurele korte- en langetermijnoplossing voor de overbevolking in de gevangenissen.

Er wordt al lang geschreven en gediscussieerd over de modernisering van de gevangenissen in België.

We herinneren ons dat er plannen en maatregelen bestaan om de bestaande gevangenissen te renoveren, maar ook om nieuwe strafinrichtingen te bouwen.

We herinneren ons ook dat we gevangeniscellen huren in buitenlandse instellingen.

De toestand van de mannen en vrouwen die in onze gevangenissen opgesloten zitten, pleit meer voor mijn schriftelijke vraag dan de toestand van de gevangenissen zelf.

We zijn ervan overtuigd dat de detentieomstandigheden een invloed hebben op de gezondheid van de gedetineerden, en in het bijzonder op hun mentale gezondheid.

Het gebeurt overigens dat de Belgische Staat rechterlijk wordt veroordeeld tot het vergoeden van schade geleden ingevolge de detentieomstandigheden.

Zou de geachte minister ons volgende elementen kunnen meedelen:

1) Bestaan er studies die het oorzakelijk verband tussen de betreurenswaardige detentieomstandigheden en de vaak slechte gezondheid, meer bepaald de slechte mentale gezondheid van gedetineerden objectief kwantificeren? Zo ja, welke tendenzen tekenen zich af in die studie?

2) Krachtens hoeveel rechterlijke beslissingen zijn er de jongste vijf jaar jaarlijks vergoedingen toegekend aan gedetineerden die het slachtoffer zijn van onaangepaste detentieomstandigheden? Hoeveel bedragen de toegekende vergoedingen gemiddeld?

Antwoord ontvangen op 26 juli 2013 :

1.  Ik heb geen weet van een kwantitatief onderzoek naar het verband tussen de omstandigheden van detentie en de gezondheidstoestand van de gedetineerden. 

2.  Door de wijze waarop de dossiers gecodeerd zijn, is het niet mogelijk om de gevraagde informatie te verstrekken.