Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7917

van Jurgen Ceder (Onafhankelijke) d.d. 23 januari 2013

aan de minister van Justitie

Baron Benoît de Bonvoisin - Schadevergoeding - Nota Staatsveiligheid - Beroep

staatsveiligheid
vergoeding
aansprakelijkheid van de staat

Chronologie

23/1/2013 Verzending vraag
26/3/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-7917 d.d. 23 januari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Deze maand meldden verschillende kranten dat de Belgische Staat door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel veroordeeld werd tot de betaling van een schadevergoeding van 100.000 euro aan baron Benoît de Bonvoisin.

De zaak gaat dertig jaar terug, toen een nota van de Staatsveiligheid uitlekte. Die nota zou onterechte of mogelijk onterechte aantijgingen over de heer Bonvoisin hebben bevat.

1) Gaat de minister in beroep tegen het vonnis?

2) Is bekend wie destijds de nota heeft gelekt? Zijn tegen de betrokkene ooit sancties tegen genomen?

3) Welke lessen heeft de Staatsveiligheid uit deze zaak getrokken?

Antwoord ontvangen op 26 maart 2013 :

1. In juli 2012 werd beroep aangetekend tegen het vonnis van 20 april 2012 van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel in de zaak De Bonvoisin.

2. Men heeft nooit met zekerheid kunnen vaststellen wie aan de basis ligt van de informatielek. Er werden dan ook geen sancties genomen.

3. De Veiligheid van de Staat stelt vast dat er – niettegenstaande alle voorzorgen en procedures terzake – geen waterdichte beveiliging bestaat tegen het lekken van geclassificeerde informatie.

De huidige wetgeving voorziet in straffen voor de schending van het beroepsgeheim (art. 458 Strafwetboek) en het bekendmaken van geclassificeerde informatie door personen die houder zijn van een veiligheidsmachtiging (wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen). Er staan echter geen strafsancties op het gebruik of het verspreiden van geclassificeerde informatie door personen die niet over een veiligheidsmachtiging beschikken.