Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7391

van Hassan Bousetta (PS) d.d. 23 november 2012

aan de minister van Justitie

Strafwetboek - Artikel 47bis - Verhoren - Beroep op een beŽdigd tolk - Evolutie - Stand van zaken

tolken
rechten van de verdediging
beroep in het informatiewezen
strafprocedure
officiŽle statistiek

Chronologie

23/11/2012 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 5-7391 d.d. 23 november 2012 : (Vraag gesteld in het Frans)

In zijn werk ďJustice pťnale et procŤs ťquitableĒ onderstreept strafspecialist Franklin Kuty het grote belang van de tekst van artikel 47bis van het Strafwetboek dat tot doel heeft het de feitenrechter mogelijk te maken zich ervan te verzekeren dat de verklaringen van de beklaagde en zijn eventuele bekentenissen niet voortgekomen zijn uit psychologische druk.

Artikel 47 van het Strafwetboek is zeer gedetailleerd in de formulering over het verhoor van personen.

Over punt 5 van die tekst in het bijzonder heb ik onlangs een mondelinge vraag gesteld (5-697 van 7/11/2012) in verband met de zaak van een Braziliaanse onderdaan die op de luchthaven van Brussel werd ondervraagd. Hij kon het kabinet van de onderzoeksrechter voor wie hij werd verhoord als een vrij man verlaten omdat, er volgens de pers, geen enkele tolk was die kon meewerken aan het verhoor.

Uw antwoord op die mondelinge vraag heeft mijn aandacht getrokken.

Ik ben zo vrij terug te komen op dit onderwerp in de meer algemene context van het beroep op een beŽdigde tolk als de ondervraagde persoon zich wenst uit te drukken in een andere taal dan de proceduretaal.

Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) bevestigt de rechten van de beschuldigde, en onder andere, het recht om zo snel mogelijk gedetailleerd geÔnformeerd te worden in een taal die hij begrijpt over de aard en de oorzaak van de beschuldiging, en om zich kosteloos te laten bijstaan door een tolk indien hij de taal die op de zitting wordt gebruikt, niet begrijpt of spreekt.

Kan de minister me de statistieken geven over de tolken waarop in dat verband een beroep wordt gedaan? Wat is de kwantitatieve evolutie en hoeveel bedraagt het aantal gevallen waarvoor een tolk wordt gevonden; wat is de aard van de vastgestelde strafbare feiten; hoeveel bedraagt het aantal gevallen die specifiek aan de grens worden opgespoord?