Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6407

van Guy Swennen (sp.a) d.d. 5 juni 2012

aan de minister van Justitie

Justitie - Rechtbanken van eerste aanleg - Rechtbanken van koophandel - Hoven van beroep - Arbeidsrechtbanken - Arbeidshoven - Vacatures - Hoge Raad voor de Justitie

aanwerving
rechterlijk beroep
judiciŽle rechtspraak
commerciŽle rechtspraak
arbeidsrechtspraak
hogere rechtspraak
Hoge Raad voor de Justitie
magistraat

Chronologie

5/6/2012 Verzending vraag
12/7/2012 Antwoord

Vraag nr. 5-6407 d.d. 5 juni 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

1) Welke ambten (zetel en parket) waren vacant per 1 januari 2012 in de rechtbanken van eerste aanleg, rechtbanken van koophandel en hoven van beroep?

2) Welke ambten (zetel en parket) waren vacant per 1 januari 2012 bij de arbeidsrechtbanken en arbeidshoven?

3) Heeft de Hoge Raad voor de Justitie voor al deze vacante ambten reeds voorstellen aan de minister overgemaakt?

Antwoord ontvangen op 12 juli 2012 :

Gelieve in bijlage de gevraagde informatie te vinden opgesplitst in tabellen per rechtbank.

De vacante ambten waarvoor reeds voorstellen aan de minister werden overgezonden door de

Hoge Raad voor de Justitie zijn vermeld in de groene kleur.

Places vacantes publiées 01.01.2012 - Gepubliceerde vacante plaatsen per 01.01.2012 

Tribunal de première instance d'Anvers                                                                       Rechtbank van eerste aanleg - Antwerpen                                           


 Tribunal de commerce d'Anvers                                                                                   Rechtbank van koophandel - Antwerpen                                                                 

MB - BS

Base - Basis

A partir du - vanaf 


MB - BS

Base - Basis

A partir du - vanaf 

16.05.2012

Juge - Rechter

01.09.2012


13.04.2012

Juge - Rechter

13.03.2012

15.12.2011

Juge - Rechter

01.11.2011


Tribunal de commerce de Bruxelles                                                                                          Rechtbank van koophandel - Brussel                                                                 

18.01.2012

Substituut -Substitut

04.02.2011


MB - BS

Base - Basis

A partir du - vanaf 

20.02.2012

Substituut -Substitut

01.01.2012


20.02.2012

Juge - Rechter

01.04.2012

Tribunal de première instance de Malines                                                                                      Rechtbank van eerste aanleg - Mechelen                                           


Tribunal de commerce de Gand                                                                            Rechtbank van koophandel - Gent                                                                  

MB - BS

Base - Basis

A partir du - vanaf 


MB - BS

Base - Basis

A partir du - vanaf 

14.06.2012

Juge - Rechter

01.11.2012


14.06.2012

Président - Voorzitter 

01.10.2012

16.05.2012

Substituut -Substitut

01.09.2012


Tribunal de commerce d'Audenaerde                                                                       Rechtbank van koophandel - Oudenaarde                                                                 

Tribunal de première instance de Turnhout                                                                                                                  Rechtbank van eerste aanleg - Turnhout                                            


MB - BS

Base - Basis

A partir du - vanaf 

MB - BS

Base - Basis

A partir du - vanaf 


16.05.2012

Juge - Rechter

01.01.2012

14.06.2012

President - Voorzitter 

01.11.2012


Tribunal de commerce d'Ypres, Furnes                                                                         Rechtbank van koophandel - Ieper, Veurne                                                                 

18.01.2012

Juge - Rechter

01.07.2011


MB - BS

Base - Basis

A partir du - vanaf 

Tribunal de première instance de Tongres                                                                         Rechtbank van eerste aanleg - Tongeren                                           


14.06.2012

Juge - Rechter

08.09.2011

MB - BS

Base - Basis

A partir du - vanaf 


 Tribunal de commerce de Courtrai                                                                         Rechtbank van koophandel - Kortrijk                                                                

15.09.2011

Voorzitter - President

04.01.2012


MB - BS

Base - Basis

A partir du - vanaf 

18.10.2011

Substituut -Substitut

01.08.2010


18.01.2012

Juge - Rechter

17.11.2011

Tribunal de première instance de Hasselt                                                                                              Rechtbank van eerste aanleg - Hasselt                                                  


Tribunal de commerce de Liège                                                                          Rechtbank van koophandel - Luik                                                                 

13.04.2012

Juge - Rechter

13.03.2012


MB - BS

Base - Basis

A partir du - vanaf 

Tribunal de première instance de Bruxelles                                                                  Rechtbank van eerste aanleg - Brussel                                                        


13.04.2012

Juge - Rechter

01.07.2012

MB - BS

Base - Basis

A partir du - vanaf 


18.01.2012

Juge - Rechter

12.12.2011


18.01.2012

Juge - Rechter

13.12.2011


Cour d'appel d'Anvers                                                                                                                             Hof van Beroep - Antwerpen                                                                                                

14.06.2012

Juge - Rechter

01.10.2011


MB - BS

Base - Basis

A partir du - vanaf 

14.06.2012

Juge - Rechter

01.11.2011


14.03.2012

Conseiller - Raadsheer 

01.09.2012

18.01.2012

Substituut -Substitut

01.11.2011


14.03.2012

Conseiller - Raadsheer 

01.09.2012

20.02.2012

Substituut -Substitut

27.10.2011


14.06.2012

Conseiller - Raadsheer 

13.06.2012

20.02.2012

Substituut -Substitut

01.06.2012


20.02.2012

Juge de complement -                                                                                                                                              Toegevoegd rechter

31.08.2012

13.04.2012

Substituut -Substitut

28.11.2007


16.05.2012

Juge de complement - Toegevoegd rechter

01.02.2012

13.04.2012

Substituut -Substitut

01.11.2008


16.05.2012

Substituut PG - AG

01.06.2012

13.04.2012

Substituut -Substitut

25.11.2008


Cour d'appel de Bruxelles                                                                                                                      Hof van Beroep - Brussel                                                                                                  

13.04.2012

Substituut -Substitut

01.05.2009


MB - BS

Base - Basis

A partir du - vanaf 

13.04.2012

Substituut -Substitut

05.05.2009


14.03.2012

Conseiller - Raadsheer 

01.02.2012

13.04.2012

Substituut -Substitut

06.01.2010


18.01.2012

Juge de complement -                                                                                                                  Toegevoegd rechter

01.05.2012

13.04.2012

Substituut -Substitut

27.04.2010


16.05.2012

Juge de complement - Toegevoegd rechter

11.03.2012

13.04.2012

Substituut -Substitut

08.11.2010


14.03.2012

Substituut PG - AG

01.09.2012

13.04.2012

Substituut -Substitut

10.11.2010


16.05.2012

Substituut PG - AG

01.01.2012

16.05.2012

Substitut en matière fiscale -                  Substituut Fiscale aangelegenheden

23.04.2010


14.06.2012

Toegevoegd subst. P.d.K -                                               Substitut de complément du P.d.R.

08.05.2012

16.05.2012

Substitut en matière fiscale -                  Substituut Fiscale aangelegenheden

18.01.2011


 Cour d'appel de Gand                                                                                                                     Hof van Beroep - Gent                                                                                                

Tribunal de première instance de Louvain                                                                             Rechtbank van eerste aanleg - Leuven                                                     


MB - BS

Base - Basis

A partir du - vanaf 

MB - BS

Base - Basis

A partir du - vanaf 


14.03.2012

Conseiller - Raadsheer 

01.09.2012

16.05.2012

Substituut - Substitut

01.01.2012


14.06.2012

Toegevoegd rechter -                                                   Juge de complément

20.02.2012

Rechtbank van eerste aanleg - Dendermonde  -                                                      Tribunal de première instance de Termonde


14.03.2012

Substituut PG - AG

01.10.2010

MB - BS

Base - Basis

A partir du - vanaf 


18.01.2012

Toegevoegd subst. Procureur des Konings - Substitut de complément du Procureur du Roi

02.09.2009

13.04.2012

Juge - Rechter

01.03.2012


14.06.2012

Toegevoegd subst. Procureur des Konings - Substitut de complément du Procureur du Roi

03.09.2009

14.06.2012

Substituut -Substitut

12.04.2012


 Tribunal de première instance de Gand                                                                               Rechtbank van eerste aanleg - Gent                                                     


Cour d'appel de Liège                                                                                                                                     Hof van Beroep - Luik                                                                                                

MB - BS

Base - Basis

A partir du - vanaf 


MB - BS

Base - Basis

A partir du - vanaf 

 

20.02.2012

Substituut -Substitut

16.12.2011


16.05.2012

Juge de complement - Toegevoegd rechter

01.02.2012

Tribunal de première instance de Audenaerde                                                                                 Rechtbank van eerste aanleg - Oudenaarde                                                      


16.05.2012

Substituut PG - AG

14.12.2011

MB - BS

Base - Basis

A partir du - vanaf 


16.05.2012

Substituut PG - AG

01.03.2012

16.05.2012

Juge - Rechter

01.03.2012


Cour d'appel de Mons                                                                                                                           Hof van Beroep - Bergen                                                                                                

14.06.2012

Substituut -Substitut

01.12.2011


MB - BS

Base - Basis

A partir du - vanaf 

Tribunal de première instance de Bruges                                                                             Rechtbank van eerste aanleg - Brugge                                                      


18.01.2012

Raadsheer - Conseiller

09.12.2011

MB - BS

Base - Basis

A partir du - vanaf 


16.05.2012

Toegevoegd subst. Procureur des Konings - Substitut de complément du Procureur du Roi

01.02.2012

14.06.2012

Juge - Rechter

11.05.2012


16.05.2012

Substituut - Substitut

01.09.2012


Tribunal du travail d'Anvers                                                                                                  Arbeidsrechtbank - Antwerpen                                                                                                

Tribunal de première instance d'Ypres                                                                       Rechtbank van eerste aanleg - Ieper                                                        


MB - BS

Base - Basis

A partir du - vanaf 

MB - BS

Base - Basis

A partir du - vanaf 


14.06.2012

Juge - Rechter

24.05.2012

16.05.2012

Substituut -Substitut

24.11.2010


16.05.2012

Substituut - Substitut

26.04.2011

Tribunal de première instance de Courtrai                                                                               Rechtbank van eerste aanleg - Kortrijk                                                        


16.05.2012

Substituut - Substitut

19.03.2012

MB - BS

Base - Basis

A partir du - vanaf 


Tribunal du travail de Turnhout                                                                                                Arbeidsrechtbank - Turnhout                                                                                                

20.02.2012

Juge - Rechter

14.12.2011


MB - BS

Base - Basis

A partir du - vanaf 

14.06.2012

Juge - Rechter

01.10.2012


14.06.2012

Juge - Rechter

01.04.2012

Tribunal de premièe instance de Furnes                                                                                  Rechtbank van eerste aanleg Veurne                                                                         


Tribunal du travail de Bruxelles                                                                                                                                  Arbeidsrechtbank - Brussel                                                                                               

MB - BS

Base - Basis

A partir du - vanaf 


MB - BS

Base - Basis

A partir du - vanaf 

14.06.2012

Juge - Rechter

10.05.2012


13.04.2012

Substituut - Substitut

27.01.2011

Tribunal de première instance Huy                                                                              Rechtbank van eerste aanleg Hoei                                                                       


13.04.2012

Substituut - Substitut

16.02.2012

MB - BS

Base - Basis

A partir du - vanaf 


16.05.2012

Substituut - Substitut

05.04.2011

13.04.2012

Juge - Rechter

01.06.2012


16.05.2012

Substituut - Substitut

21.11.2011

Tribunal de première instance de Liège                                                                           Rechtbank van eerste aanleg - Luik                                                       


16.05.2012

Substituut - Substitut

01.02.2012

MB - BS

Base - Basis

A partir du - vanaf 


Tribunal du travail de Nivelles                                                                                                                          Arbeidsrechtbank - Nijvel                                                                                               

13.04.2012

Juge - Rechter

14.03.2012


MB - BS

Base - Basis

A partir du - vanaf 

18.01.2012

Substituut -Substitut

14.12.2011


18.01.2012

Substituut - Substitut

24.11.2011

20.02.2012

Substituut -Substitut

01.01.2012


Tribunal du travail de Termonde                                                                                                                       Arbeidsrechtbank - Dendermonde                                                                                               

16.05.2012

Substituut -Substitut

01.09.2012


MB - BS

Base - Basis

A partir du - vanaf 

Tribunal de première instance Verviers                                                                                            Rechtbank van eerste aanleg Verviers                                                                     


14.06.2012

Substituut - Substitut

24.05.2012

MB - BS

Base - Basis

A partir du - vanaf 


Tribunal du travail de Gand                                                                                                                          Arbeidsrechtbank - Gent                                                                                               

18.01.2012

Juge - Rechter

01.05.2012


MB - BS

Base - Basis

A partir du - vanaf 

Tribunal de première instance d'Arlon                                                                                      Rechtbank van eerste aanleg - Aarlen                                                       


14.06.2012

Président - Voorzitter 

01.08.2012

MB - BS

Base - Basis

A partir du - vanaf 


 Tribunal du travail d'Ypres, Courtrai, Furnes                                                                                                                    Arbeidsrechtbank - Ieper, Kortrijk, Veurne                                                                                            

13.04.2012

Auditeur Travail - Arbeidsauditeur 

15.02.2012


MB - BS

Base - Basis

A partir du - vanaf 

Tribunal de première instance de Neufchateau                                                                      Rechtbank van eerste aanleg - Neufchateau                                                       


20.02.2012

Rechter - Juge

10.01.2012

MB - BS

Base - Basis

A partir du - vanaf 


Tribunal du travail d'Eupen, Verviers                                                                                                                   Arbeidsrechtbank - Eupen, Verviers                                                                                             

20.02.2012

Substituut -Substitut

10.01.2012


MB - BS

Base - Basis

A partir du - vanaf 

Tribunal de première instance de Dinant                                                                                                   Rechtbank van eerste aanleg - Dinant                                                       


14.06.2012

Auditeur Travail - Arbeidsauditeur 

01.10.2012

MB - BS

Base - Basis

A partir du - vanaf 


16.05.2012

Substituut - Substitut

19.01.1996

16.05.2012

Substituut -Substitut

29.03.2012