Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6405

van Guy Swennen (sp.a) d.d. 5 juni 2012

aan de minister van Justitie

Hoge Raad voor de Justitie - Beroep tegen een beslissing - Uitwerking

Hoge Raad voor de Justitie
beroep in administratieve zaken
opleidingsstage
prejudiciŽle rechtsvraag
rechterlijk beroep

Chronologie

5/6/2012 Verzending vraag
22/6/2012 Antwoord

Vraag nr. 5-6405 d.d. 5 juni 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Grondwettelijk Hof heeft bij arrest nr. 161/2011 van 20/10/2011 geantwoord op een prejudiciele vraag dat: "De ontstentenis van een wetsbepaling die een beroep regelt tegen een beslissing die de Hoge Raad voor de Justitie heeft genomen ten aanzien van de kandidaten die deelnemen aan het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt".

Zal de regering in overleg met de Hoge Raad voor de Justitie de bedoelde beroepsprocedure uitwerken?

Het Grondwettelijk Hof heeft uiteraard enkel binnen de perken van de prejudiciele vraag stelling genomen, maar de redenering in het voornoemd arrest kan mogelijk een weerslag hebben op de ontstentenis van een wetsbepaling die beroepen regelt tegen andere beslissingen van de Hoge Raad voor de Justitie en zelfs op aanbevelingen tot benoeming van magistraten.

Overweegt de regering een snelle en globale oplossing aan het door het Grondwettelijk Hof geformuleerde probleem?

Antwoord ontvangen op 22 juni 2012 :

Mijn beleidscel zal samen met de Hoge Raad voor de Justitie de bedoelde beroepsprocedure uitwerken aangaande de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.