Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-621

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 18 december 2010

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister

Zwakke weggebruikers - Fietsers - Ongevallen - Aantallen

verkeersveiligheid
tweewielig voertuig
leeftijdsverdeling
geografische spreiding
officiŽle statistiek
ongeval bij het vervoer

Chronologie

18/12/2010 Verzending vraag
28/2/2011 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-620

Vraag nr. 5-621 d.d. 18 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Als 10 % van de afstanden korter dan 7,5 kilometer wordt afgelegd met de fiets in plaats van met de auto, zou dat volgens een Nederlands onderzoek kunnen leiden tot een toename van vier tot acht verkeersdoden en ongeveer vijfhonderd ernstige verkeersgewonden per jaar. Fietsers, als kwetsbare verkeersdeelnemers, zijn immers minder beschermd in het verkeer dan auto-inzittenden. Fietsers raken vlugger gewond bij een ongeval. Als er een motorvoertuig bij betrokken is, lopen zij meer risico om te overlijden of gewond te raken. Daarnaast raken zij relatief vaak gewond bij ongevallen waar geen ander voertuig bij betrokken is. In Nederland vallen daarbij volgens de ziekenhuisregistratie jaarlijks vijfduizend ernstig gewonden.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel fietsers raakten in ons land in 2007, 2008, 2009 en 2010 betrokken bij een verkeersongeval en hoeveel daarvan raakten gewond en / of overleefden het ongeval niet (met zo mogelijk een uitsplitsing per leeftijdscategorie en naargelang het ging om een gemeentelijke, provinciale of gewestweg)?

2) Hoeveel fietsers raakten in ons land in 2007, 2008, 2009 en 2010 betrokken bij een ongeval (waar geen ander voertuig bij betrokken was) en hoeveel daarvan raakten gewond en / of overleefden het ongeval niet (met zo mogelijk een uitsplitsing per leeftijdscategorie, per gewest en naargelang het ging om een gemeentelijke, provinciale of gewestweg)?

3) In hoeveel van de ongevallen vermeld onder vraag 1, is er sprake van volgende oorzaken ?

(a) overdreven snelheid van het voertuig;

(b) middelenmisbruik;

4) In welke mate is de staat van de rijweg opgelijst als oorzaak van het ongeval in de gevallen vermeld onder vraag 2?

Antwoord ontvangen op 28 februari 2011 :

Ik heb de eer het geachte lid het volgende te antwoorden:

Voor de jaren 2009 en 2010 zijn er nog geen cijfers beschikbaar. In de tabellen in bijlage wordt een overzicht gegeven voor de periode 2005-2008.

Het betreft enkel verkeersongevallen met lichamelijk letsel. Dit betekent dat het over ongevallen gaat waarbij minstens één persoon gewond is geraakt en waarvoor door de politie een verkeersongevallen-formulier werd opgesteld. Het is belangrijk erop te wijzen dat de onder-registratie van fietsongevallen vermoe-delijk redelijk groot is, zeker wat betreft de ongevallen waarbij alleen een fietser betrokken is.

Er kan geen opsplitsing worden gemaakt tussen gemeentelijke, provinciale en gewestwegen.

  1. Samengevat kan er worden gesteld dat er jaarlijks ongeveer 8000 ongevallen gebeuren waarbij fietsers betrokken zijn. Ten gevolge van die ongevallen overlijden jaarlijks een 90-tal fietsers, raken er ongeveer 900 zwaar gewond en iets meer dan 7000 licht gewond.

    Het aandeel van de senioren (65+) stijgt naargelang de ernst van de verwondingen. Ze vertegenwoordigen ongeveer 13 % van de licht gewonden, 25 % van de zwaar gewonden en rond de 45 % van de doden.

  2. Met betrekking tot het aantal fietsers dat betrokken raakte in een ongeval waarbij geen ander voertuig betrokken was, kan worden gesteld dat er jaarlijks ongeveer 635 dergelijke ongevallen worden gemeld aan de politie. Ten gevolge van die ongevallen overlijden jaarlijks iets minder dan een tiental fietsers, raken er ongeveer 125 zwaar gewond en iets meer dan 500 licht gewond.

    De 25 tot 64 jarigen zijn oververtegenwoordigd bij de licht en zwaar gewonden. Opvallend is het hoge percentage senioren dat komt te overlijden als gevolg van dit type ongeval.

  3. Er is geen informatie beschikbaar over de snelheid van de voertuigen die in deze ongevallen betrokken zijn.

    In ongeveer 3,5 % van de ongevallen waarbij een fietser betrokken was, was minstens één bestuurder (fietser inbegrepen) onder invloed van alcohol.

  4. In iets meer dan 10 % van de fietsongevallen waarbij alleen een fietser betrokken was, werd in het verkeersongevallenformulier vermeld dat de staat van de weg één van de oorzaken was.

Alle ongevallen


Ongevallen waarbij een fietser betrokken was, volgens de leeftijd van de fietser.


JAAR

Van 0 tot 5

Van 6 tot 9

Van 10 tot 14

Van 15 tot 17

Van 18 tot 20

Van 21 tot 24

Van 25 tot 64

65 en +

Onbekend


2005

63

218

1232

866

458

437

3795

1086

83


2006

50

162

1001

937

544

392

3694

1133

80


2007

53

210

1072

911

517

364

3736

1220

78


2008

52

188

1060

967

528

398

3895

1132

104


Ongevallen waarbij een fietser betrokken was, volgens de leeftijd van de fietser.


Minstens 1 bestuurder die betrokken was bij het ongeval reed onder invloed (fietser inbegrepen).

JAAR

Van 0 tot 5

Van 6 tot 9

Van 10 tot 14

Van 15 tot 17

Van 18 tot 20

Van 21 tot 24

Van 25 tot 64

65 en +

Onbekend


2005

1

5

15

19

13

8

113

15

1


2006

1

4

14

20

21

15

111

17

1


2007

5

5

18

29

25

15

132

36

3


2008

1


14

26

31

30

176

23Fietsers die binnen de 30 dagen overleden, volgens de leeftijd van de fietser.


JAAR

Van 0 tot 5

Van 6 tot 9

Van 10 tot 14

Van 15 tot 17

Van 18 tot 20

Van 21 tot 24

Van 25 tot 64

65 en +

Onbekend

Totaal

200510

3

1


27

30


71

2006


3

5


7

2

30

44


91

2007


1

4

4

4

2

30

45


90

2008

2

1

5

5

4

4

41

24


86
Zwaargewonde fietsers, volgens de leeftijd van de fietser.JAAR

Van 0 tot 5

Van 6 tot 9

Van 10 tot 14

Van 15 tot 17

Van 18 tot 20

Van 21 tot 24

Van 25 tot 64

65 en +

Onbekend

Totaal

2005

9

21

97

39

43

23

493

225

1

951

2006

5

11

84

58

36

24

480

217

2

918

2007

5

10

85

81

44

26

456

227

1

936

2008

2

19

77

76

34

21

449

226


905

Lichtgewonde fietsers, volgens de leeftijd van de fietser.JAAR

Van 0 tot 5

Van 6 tot 9

Van 10 tot 14

Van 15 tot 17

Van 18 tot 20

Van 21 tot 24

Van 25 tot 64

65 en +

Onbekend

Totaal

2005

51

177

1055

766

396

395

3332

820

27

7020

2006

44

136

877

830

479

349

3228

876

22

6840

2007

48

178

955

809

445

311

3307

955

18

7028

2008

46

152

940

829

476

352

3446

876

15

7131

%Ongevallen waarbij een fietser betrokken was, volgens de leeftijd van de fietser.


Minstens 1 bestuurder die betrokken was bij het ongeval reed onder invloed (fietser inbegrepen).

JAAR

Van 0 tot 5

Van 6 tot 9

Van 10 tot 14

Van 15 tot 17

Van 18 tot 20

Van 21 tot 24

Van 25 tot 64

65 en +

Onbekend


2005

2.00%

2.00%

1.00%

2.00%

3.00%

2.00%

3.00%

1.00%

1.00%


2006

3.00%

2.00%

1.00%

2.00%

4.00%

4.00%

3.00%

1.00%

2.00%


2007

9.00%

2.00%

2.00%

3.00%

5.00%

4.00%

4.00%

3.00%

4.00%


2008

2.00%

0.00%

1.00%

3.00%

6.00%

7.00%

5.00%

2.00%

0.00%


Fietsers die binnen de 30 dagen overleden, volgens de leeftijd van de fietser.


JAAR

Van 0 tot 5

Van 6 tot 9

Van 10 tot 14

Van 15 tot 17

Van 18 tot 20

Van 21 tot 24

Van 25 tot 64

65 en +

Onbekend

Totaal

2005

0.00%

0.00%

14.00%

4.00%

1.00%

0.00%

38.00%

42.00%

0.00%

100.00%

2006

0.00%

3.00%

5.00%

0.00%

8.00%

2.00%

33.00%

48.00%

0.00%

100.00%

2007

0.00%

1.00%

4.00%

4.00%

4.00%

2.00%

33.00%

50.00%

0.00%

100.00%

2008

2.00%

1.00%

6.00%

6.00%

5.00%

5.00%

48.00%

28.00%

0.00%

100.00%

Zwaargewonde fietsers, volgens de leeftijd van de fietser.JAAR

Van 0 tot 5

Van 6 tot 9

Van 10 tot 14

Van 15 tot 17

Van 18 tot 20

Van 21 tot 24

Van 25 tot 64

65 en +

Onbekend

Totaal

2005

1.00%

2.00%

10.00%

4.00%

5.00%

2.00%

52.00%

24.00%

0.00%

100.00%

2006

1.00%

1.00%

9.00%

6.00%

4.00%

3.00%

52.00%

24.00%

0.00%

100.00%

2007

1.00%

1.00%

9.00%

9.00%

5.00%

3.00%

49.00%

24.00%

0.00%

100.00%

2008

0.00%

2.00%

9.00%

8.00%

4.00%

2.00%

50.00%

25.00%

0.00%

100.00%

Lichtgewonde fietsers, volgens de leeftijd van de fietser.JAAR

Van 0 tot 5

Van 6 tot 9

Van 10 tot 14

Van 15 tot 17

Van 18 tot 20

Van 21 tot 24

Van 25 tot 64

65 en +

Onbekend

Totaal

2005

1.00%

3.00%

15.00%

11.00%

6.00%

6.00%

47.00%

12.00%

0.00%

100.00%

2006

1.00%

2.00%

13.00%

12.00%

7.00%

5.00%

47.00%

13.00%

0.00%

100.00%

2007

1.00%

3.00%

14.00%

12.00%

6.00%

4.00%

47.00%

14.00%

0.00%

100.00%

2008

1.00%

2.00%

13.00%

12.00%

7.00%

5.00%

48.00%

12.00%

0.00%

100.00%

Ongevallen waarbij alleen een fietser betrokken was (al of niet tegen een hindernis).


Ongevallen waarbij alleen een fietser betrokken was, volgens de leeftijd van de fietser.

JAAR

Van 0 tot 5

Van 6 tot 9

Van 10 tot 14

Van 15 tot 17

Van 18 tot 2

Van 21 tot 24

Van 25 tot 64

65 en +

Onbekend

Totaal

2005

5

6

58

31

32

12

342

82

1

568

2006

5

12

51

39

26

23

392

112

3

663

2007

1

8

47

48

39

20

342

109

3

617

2008


5

41

45

24

28

424

123

5

695

Ongevallen waarbij alleen een fietser betrokken was, volgens de leeftijd van de fietser.

De slechte staat van de weg werd vermeld als factor die een rol heeft gespeeld.


JAAR

Van 0 tot 5

Van 6 tot 9

Van 10 tot 14

Van 15 tot 17

Van 18 tot 20

Van 21 tot 24

Van 25 tot 64

65 en +

Onbekend

Totaal

2005

1


4

2

2

2

50

7


68

20065

5

2

1

57

11


81

20074

2

2


38

17


63

20082

2

2

1

46

9


63

Fietsers die binnen de 30 dagen overleden, volgens de leeftijd van de fietser.


JAAR

Van 0 tot 5

Van 6 tot 9

Van 10 tot 14

Van 15 tot 17

Van 18 tot 20

Van 21 tot 24

Van 25 tot 64

65 en +

Onbekend

Totaal

20051

3


4

20061
5

5


11

20071
3

2


6

2008


1

6

2


9

Zwaargewonde fietsers, volgens de leeftijd van de fietser.JAAR

Van 0 tot 5

Van 6 tot 9

Van 10 tot 14

Van 15 tot 17

Van 18 tot 20

Van 21 tot 24

Van 25 tot 64

65 en +

Onbekend

Totaal

2005


1

10

1

5

1

81

19


118

200611

4

6

1

90

19

1

131

2007


1

9

8

7

1

71

32


129

20084

8

3


85

19


120

Lichtgewonde fietsers, volgens de leeftijd van de fietser.JAAR

Van 0 tot 5

Van 6 tot 9

Van 10 tot 14

Van 15 tot 17

Van 18 tot 20

Van 21 tot 24

Van 25 tot 64

65 en +

Onbekend

Totaal

2005

5

5

49

29

27

11

273

63

1

463

2006

5

12

39

34

19

22

318

90

2

542

2007

1

5

37

39

33

17

281

81

2

495

2008


5

37

37

21

27

341

99

1

567
%Ongevallen waarbij alleen een fietser betrokken was, volgens de leeftijd van de fietser.

De slechte staat van de weg werd vermeld als factor die een rol heeft gespeeld.


JAAR

Van 0 tot 5

Van 6 tot 9

Van 10 tot 14

Van 15 tot 17

Van 18 tot 20

Van 21 tot 24

Van 25 tot 64

65 en +

Onbekend

Totaal

2005

23.00%

0.00%

6.00%

8.00%

7.00%

15.00%

15.00%

9.00%

0.00%

12.00%

2006

0.00%

0.00%

10.00%

12.00%

9.00%

5.00%

15.00%

10.00%

0.00%

12.00%

2007

0.00%

0.00%

9.00%

4.00%

6.00%

0.00%

11.00%

15.00%

0.00%

10.00%

2008


0.00%

6.00%

5.00%

9.00%

4.00%

11.00%

8.00%

0.00%

9.00%

Fietsers die binnen de 30 dagen overleden, volgens de leeftijd van de fietser.


JAAR

Van 0 tot 5

Van 6 tot 9

Van 10 tot 14

Van 15 tot 17

Van 18 tot 20

Van 21 tot 24

Van 25 tot 64

65 en +

Onbekend

Totaal

2005

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

25.00%

75.00%

0.00%

100.00%

2006

0.00%

0.00%

9.00%

0.00%

0.00%

0.00%

45.00%

45.00%

0.00%

100.00%

2007

0.00%

0.00%

17.00%

0.00%

0.00%

0.00%

50.00%

33.00%

0.00%

100.00%

2008

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

11.00%

67.00%

22.00%

0.00%

100.00%

Zwaargewonde fietsers, volgens de leeftijd van de fietser.JAAR

Van 0 tot 5

Van 6 tot 9

Van 10 tot 14

Van 15 tot 17

Van 18 tot 20

Van 21 tot 24

Van 25 tot 64

65 en +

Onbekend

Totaal

2005

0.00%

1.00%

8.00%

1.00%

4.00%

1.00%

69.00%

16.00%

0.00%

100.00%

2006

0.00%

0.00%

8.00%

3.00%

4.00%

1.00%

68.00%

14.00%

1.00%

100.00%

2007

0.00%

1.00%

7.00%

6.00%

5.00%

1.00%

55.00%

25.00%

0.00%

100.00%

2008

0.00%

0.00%

4.00%

7.00%

3.00%

0.00%

71.00%

16.00%

0.00%

100.00%

Lichtgewonde fietsers, volgens de leeftijd van de fietser.JAAR

Van 0 tot 5

Van 6 tot 9

Van 10 tot 14

Van 15 tot 17

Van 18 tot 20

Van 21 tot 24

Van 25 tot 64

65 en +

Onbekend

Totaal

2005

1.00%

1.00%

11.00%

6.00%

6.00%

2.00%

59.00%

14.00%

0.00%

100.00%

2006

1.00%

2.00%

7.00%

6.00%

4.00%

4.00%

59.00%

17.00%

0.00%

100.00%

2007

0.00%

1.00%

7.00%

8.00%

7.00%

3.00%

57.00%

16.00%

0.00%

100.00%

2008

0.00%

1.00%

7.00%

7.00%

4.00%

5.00%

60.00%

17.00%

0.00%

100.00%

Bron: Federale Overheidsdienst (FOD) Economie AD SEI/Verwerking: BIVV.