Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6105

van Jurgen Ceder (Onafhankelijke) d.d. 20 april 2012

aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie

Turkije - Asielaanvragen - Stand van zaken - Lijst van veilige landen

Turkije
politiek asiel
asielzoeker

Chronologie

20/4/2012 Verzending vraag
24/5/2012 Antwoord

Vraag nr. 5-6105 d.d. 20 april 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Bijna zeven jaar nadat de Europese Unie toenaderingsonderhandelingen met Turkije aanvatte, vragen nog steeds Turkse staatsburgers asiel aan in verschillende lidstaten van de Europese Unie:

1) Hoeveel Turkse staatsburgers dienden in 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 en 2011 in BelgiŽ een asielaanvraag in?

2) Hoeveel asielaanvragen werden telkens erkend?

3) Waarom werd kandidaat-lidstaat Turkije niet opgenomen in de recent opgestelde lijst van "veilige landen"?

Antwoord ontvangen op 24 mei 2012 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

1. Het aantal asielzoekers van Turkse nationaliteit in België:

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

TOTAAL

453

380

250

284

259

277

414

83

12.330

2012: periode 1 januari tot en met 31 maart.

2. Het aantal Turkse onderdanen aan wie de vluchtelingenstatus of subsidiaire bescherming werd toegekend, bedroeg 69 in 2008, 90 in 2009, 82 in 2010 en 66 in 2011.

3. De lijst veilige landen van herkomst werd aangenomen op basis van de Belgische en Europese wetgeving, en rekening houdende met de nationale en internationale rechtspraak in deze materie. Conform de Belgische Vreemdelingenwet, werd het advies van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatslozen ingewonnen rekening houdende met meerdere criteria, zoals het aantal ingediende asielaanvragen, de erkenningsgraad, een analyse van internationale rapporten en het gevoerde beleid in buurlanden.