Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6011

van Jurgen Ceder (Onafhankelijke) d.d. 30 maart 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

De aanwending van het bloed van hemochromatosepatiŽnten

aangeboren ziekte
endocriene ziekte
bloedtransfusie

Chronologie

30/3/2012 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2075

Vraag nr. 5-6011 d.d. 30 maart 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In BelgiŽ lijden ongeveer 65†000 mensen aan ijzerstapelingsziekte (hemochromatose). Ik ben een van hen. De enige manier waarop die mensen kunnen geholpen worden is het regelmatig toepassen van aderlatingen waarbij telkens 400 ml bloed wordt afgetapt. Jaarlijks worden zo duizenden liters bloed weggehaald bij patiŽnten. Tot op heden wordt dit bloed, dat voor het overige gezond is, gewoon weggegooid.

Aan De Standaard (8/3/2012) verklaart professor David Cassiman van de KUL echter dat dit pure verspilling is. Het overtollige ijzer in het bloed houdt immers geen enkel risico in voor patiŽnten die er beroep zouden op doen. Philippe Vandekerckhove van het Rode Kruis en Thierry Lauwereys, voorzitter van de Haemochromatose Vereniging Vlaanderen zijn eveneens zeer ongelukkig over die praktijk. Zij wijzen er op dat in de VS, Canada , Zweden, Frankrijk en enkel andere landen het bloed van ijzerstapelingpatiŽnten wel degelijk kan aangewend worden.

Het probleem zou hem liggen bij onze wetgeving, die verbiedt dat afgetapt bloed enkel verder mag aangewend ten bate van andere patiŽnten wanneer het vrijwillig is geschonken door de donor. Dit zou "theoretisch" niet het geval zijn bij hemochromatosepatiŽnten.

Ik hoef er de minister uiteraard niet aan te herinneren dat we in dit land regelmatig te maken hebben met momenten van bloedschaarste en dat het bloed dat nu wordt verspild heel wat zou kunnen helpen.

1) Klopt het dat bloed afkomstig van patiŽnten die lijden aan hemochromatose niet mag aangewend worden ten bate van andere patiŽnten, terwijl er geen medische risico's aan verbonden zijn?

2) Is het nodig dat de wet wordt veranderd om hier verandering in te brengen?

3) Zo ja, gaat de minister zelf een wetgevend initiatief nemen met betrekking tot dat onderwerp ?