Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5881

van Jurgen Ceder (Onafhankelijke) d.d. 15 maart 2012

aan de minister van Werk

Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen - Besparingen - Ontslagen - Vakbonden - Vergoedingen

Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen
werkloosheidsverzekering
personeel op contractbasis

Chronologie

15/3/2012 Verzending vraag
21/2/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-5881 d.d. 15 maart 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ten gevolge van de budgettaire besparingen opgelegd door de regering, moet de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen 1.000.000 euro op personeelskredieten besparen. Hiertoe zouden volgens ACV-Openbare Diensten (cf. Belga, woensdag 18 januari 2012) twintig contractuelen in de loop van de maand februari hun ontslag krijgen. Graag had ik van de minister vernomen of deze informatie klopt en of twintig contractuelen inderdaad werden opgezegd.

Indien het zo is dat deze besparingsmaatregel genomen moet worden door de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen, die nu al over minder personeel en kantoren beschikt dan de drie uitbetalingskassen van de drie grote vakbonden, ACV, ACLVB en ABVV, worden dan ook op een gelijkaardige manier besparingen opgelegd aan de drie uitbetalingsinstellingen van die drie vakbonden?

Worden de vergoedingen voor het uitbetalen van de werkloosheidsuitkeringen met andere woorden navenant ingekort?

Antwoord ontvangen op 21 februari 2013 :

De Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen heeft het aantal ontslagen kunnen beperken tot 6 agenten.

De maatregel opgelegd aan de Hulpkas betreft een besparing op de personeelskredieten van deze instelling en betreft geenszins een wijziging aan de tegemoetkoming aan de uitbetalingsinstellingen voor hun administratiekosten.

Vanaf het dienstjaar 1992 worden immers de modaliteiten en voorwaarden om de 4 uitbetalingsinstellingen te vergoeden voor hun administratiekosten geregeld bij het koninklijk besluit van 16 september 1991 tot vaststelling van de vergoedingen voor administratiekosten van de uitbetalingsinstellingen belast met de uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen en dit door toepassing van een formule die verschilt naar gelang het aantal aanvaarde gevallen afneemt of toeneemt in vergelijking met het basisjaar 1991.

Aan dit koninklijk besluit worden geen wijzigingen aangebracht, dit wil dus zeggen dat niet geraakt wordt aan de vergoedingen voor het uitbetalen van de werkloosheidsuitkeringen.