Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5094

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 30 december 2011

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken

Pensioensparen - Economische crisis - Vermindering van de gespaarde bedragen

belastingaftrek
spaartegoed
officiŽle statistiek

Chronologie

30/12/2011Verzending vraag
2/2/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-614

Vraag nr. 5-5094 d.d. 30 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Pensioensparen is een zeer eenvoudig concept. Afhankelijk van het belastbaar inkomen geniet men via de personenbelasting immers jaar na jaar een belastingvermindering van 30 tot 40 % op zijn stortingen voor pensioensparen.

In BelgiŽ kan elke belastingplichtige voor het inkomstenjaar 2010 tot maximum 870 euro sparen, om datzelfde bedrag vervolgens af te trekken van zijn belastbaar inkomen.

Bij het pensioensparen geldt als enige voorwaarde dat je van je centen afblijft tot aan de einddatum van het contract, dus tot je met pensioen bent. Ik kan mij voorstellen dat tijdens een crisisjaar veel gezinnen die in financiŽle moeilijkheden kwamen hun pensioensparen hebben stopgezet.

Daarom had ik van u graag een antwoord gekregen op volgende vragen:

1) Hoeveel mensen doen momenteel aan pensioensparen?

2) Hoeveel mensen hebben in de laatste vijf jaar aan pensioensparen gedaan?

3) Is er op basis van deze cijfers een tendens waar te nemen sinds de crisis toesloeg?

a) Met andere woorden, is het aantal mensen dat tijdens de crisisjaren 2008 en 2009 aan pensioensparen deed verminderd in vergelijking met de voorgaande jaren?

b) Met andere woorden, zijn er mensen die voor een kleiner bedrag aan pensioensparen hebben gedaan in vergelijking met de voorgaande jaren?

Antwoord ontvangen op 2 februari 2012 :

De onderstaande tabel biedt, voor de aanslagjaren 2006 tot 2010, een overzicht van het aantal belastingplichtigen dat een belastingvermindering voor pensioensparen heeft gevraagd evenals het totaalbedrag aan stortingen verricht in het kader van het pensioensparen.

Voor de aanslagjaren 2009 en 2010 gaat het uiteraard om voorlopige cijfers, aangezien voor deze aanslagjaren de aanslagtermijn van drie jaar, bedoeld in artikel 354, eerste lid, WIB 1992, nog steeds loopt.

Aanslagjaar

Aantal

Totaalbedrag

Gemiddelde

2006

1.872.164

1.220.316.589

652

2007

1.986.625

1.364.416.184

687

2008

2.157.795

1.499.635.861

695

2009 (*)

2.246.304

1.596.922.769

711

2010 (*)

2.313.768

1.714.327.962

741

(*) voorlopige cijfers

Uit de bovenvermelde gegevens blijkt dat gedurende de beschouwde perioden het aantal belastingplichtigen die een belastingvermindering voor pensioenen hebben aangevraagd is blijven toenemen, ook voor de jaren 2008 en 2009. Tevens is het gemiddelde bedrag aan pensioensparen gedurende die periode gestegen van 652 euro tot 741 euro.