Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4019

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Justitie

Ouderlijk gezag - Omgangsrecht - Internationale ontvoeringen

ouderlijke macht
hoederecht
officiŽle statistiek
internationaal privaatrecht
vrijheidsberoving
omgangsrecht

Chronologie

28/12/2011 Verzending vraag
2/5/2012 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-865

Vraag nr. 5-4019 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In 1995 werd het recht op persoonlijk contact van de ouder die het ouderlijk gezag niet uitoefent met zijn kind, in de wet geregeld in de vorm van artikel 374, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek.

Wie door een rechtbank toegekend bezoekrecht weigert toe te kennen, begaat een misdrijf wegens de niet-afgifte van een kind en is bijgevolg strafbaar op grond van artikel 432 van het Strafwetboek. Alleen een rechter heeft de bevoegdheid om een persoon het recht te ontnemen om zijn kind te zien.

Wanneer de ouder die het ouderlijk gezag uitoefent, het land uitvlucht zonder de andere ouder hiervan op de hoogte te brengen, wordt het voor laatstgenoemde zeer moeilijk om een persoonlijke relatie te blijven onderhouden met zijn of haar in het buitenland verblijvend kind. In dergelijke probleemgevallen kan in BelgiŽ de hulp ingeroepen worden van de Belgische Centrale Autoriteit voor Internationale Kinderontvoeringen.

Ons land is immers gebonden door verscheidene internationale instrumenten (onder andere het Verdrag van 's- Gravenbergs van 25 oktober 1980) die maatregelen bevatten om het ongeoorloofd overbrengen van kinderen uit hun gewone verblijfplaats te bestrijden. Deze instrumenten strekken tot bevordering van de administratieve en gerechtelijke samenwerking tussen staten om op die manier te beletten dat de ouder met het kind naar het buitenland vlucht en de nieuwe situatie die daardoor ontstaat, bestendigt.

Tot op vandaag blijkt dat nog steeds zeer veel ouders die een vordering instellen, weinig of geen resultaat boeken om bezoekrecht te verkrijgen. Wanneer de ouder die het ouderlijk gezag uitoefent, naar het buitenland vlucht en de andere ouder in het ongewisse laat, worden alle vormen van persoonlijk contact tussen ouder-kind uiterst moeilijk.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Kan de geachte minister een overzicht geven van het aantal geopende, behandelde en afgesloten dossiers inzake de internationale kinderontvoering en het niet-naleven van grensoverschrijdend omgangsrecht in 2008, 2009 en 2010?

2) In hoeveel van deze dossiers is er sprake van een vrijwillige oplossing, dan wel een oplossing door een gedwongen uitvoering van een rechterlijke beslissing, met dezelfde opdeling als onder 1)?

3) Kan de geachte minister een overzicht geven van de landen waarnaar de kinderen in deze situaties worden meegenomen? Zijn er landen waarmee BelgiŽ een betere relatie onderhoudt en waarbij de duurtijd om tot een oplossing te komen aanzienlijk korter is dan bij andere landen?

Antwoord ontvangen op 2 mei 2012 :

In eerste instantie wens ik de heer senator erop te wijzen dat de statistieken opgemaakt in het kader van de dossiers over internationale kinderontvoeringen niet de mogelijkheid bieden alle vragen te beantwoorden.

Er is bijvoorbeeld geen onderscheid gemaakt tussen de verzoeken tot terugkeer en de verzoeken inzake de uitoefening van een grensoverschrijdend omgangsrecht.

Ik wens tevens te onderstrepen dat de meegedeelde gegevens de gegevens zijn die beschikbaar waren op 31 december 2010.

Over vraag 1

Zie tabel 1

Over vraag 2

Zie tabel 2

Over vraag 3

Zie tabel 3

Het verdient overigens aanbeveling eraan te herinneren dat de bevoorrechte toestand niet bestaat in het kader van de bilaterale betrekkingen van België. Alles hangt af van de omstandigheden van ieder individueel dossier.

Tabel 1*

Jaar

Aantal dossiers geopend

Aantal dossiers afgesloten

2008

136

116

2009

138

149

2010

124

129

* Statistieken over de dossiers geopend in toepassing van het Verdrag van 's-Gravenhage van 25 okober 1980.

Tabel 2*

Jaar

Aantal dossiers afgesloten op grond van een rechterlijke beslissing.

Aantal dossiers afgesloten wegens een vrijwillige terugkeer.

Aantal dossiers afgesloten wegens afstand van de verzoeker.

Aantal dossiers afgesloten om andere redenen.

2008

37

25

29

25

2009

28

42

22

57

2010

32

31

10

56

* Statistieken over de dossiers geopend in toepassing van het Verdrag van 's-Gravenhage van 25 oktober1980.

" *Dossiers aangelegd met toepassing van het Verdrag van 's-Gravenhage van 25 oktober 1980, de bilaterale akkoorden tussen België en Tunesië aan de ene kant en tussen België en Marokko aan de andere kant, alsmede met toepassing van de Overeenkomst van Luxemburg van 20.05.1980."

Jaar

Aantal verzoeken overgezonden door de Belgische Centrale Autoriteit

Aangezochte staten

2005

26

Frankrijk


15

Duitsland


8

Spanje


7

Verenigde Staten van Amerika


6

Nederland


5

ItaliëMarokkoPolenGroot - Brittannië


3

Turkije


2

Zuid-AfrikaBulgarijeCanadaDenemarkenTsjechiëZwitserland


1

ArgentiniëAustraliëCyprusFinlandHongarijeLuxemburgSint-MarteenTunisiëVenezuela

Jaar

Aantal verzoeken overgezonden door de Belgische Centrale Autoriteit

Aangezochte staten

2006

25

Frankrijk


9

Spanje


8

Nederland


5

Verenigde Staten van Amerika


4

TurkijeMarokko


3

DuitslandItaliëGroot - Brittannië


2

Polen


1

AustraliëBulgarijeCanadaKroatiëDenemarkenSchotlandIsraëlNoorwegenRoemeniëServiëSlowakije

Jaar

Aantal verzoeken overgezonden door de Belgische Centrale Autoriteit

Aangezochte staten

2007

17

Frankrijk


8

Marokko


7

DuitslandTurkije


5

NederlandGroot - BrittanniëVerenigde Staten van Amerika


3

CanadaSpanjeTunisië


2

AustraliëGriekenlandRoemeniëServië


1

Zuid-AfrikaDenemarkenLuxemburgEcuadorIerlandItaliëZweden

Jaar

Aantal verzoeken overgezonden door de Belgische Centrale Autoriteit

Aangezochte staten

2008

19

Frankrijk


9

Nederland


6

Turkije


5

DuitslandItaliëPortugal


4

SpanjeMarokkoPolenRoemenië


3

CanadaTunisië


2

EcuadorIsraëlGroot - BrittanniëVerenigde Staten van Amerika


1

Zuid-AfrikaArgentiniëOostenrijkBosniëBrazilieBulgarijeChiliColombiaDenemarkenGriekenlandHongrijeIerlandMacedoniëMexicoZweden

Jaar

Aantal verzoeken overgezonden door de Belgische Centrale Autoriteit

Aangezochte staten

2009

19

Frankrijk


11

MarokkoNederland


8

Duitsland


6

Spanje


5

Turkije


4

PortugalGroot - Brittannië


3

Zuid-AfrikaSlowakije


2

AustraliëCanadaItaliëZwitserland


1

BrazilieBulgarijeCosta RicaSchotlandLuxemburgHongrijeIsraëlParaguayPolenRoemeniëThailandTunisiëVerenigde Staten van Amerika

Jaar

Aantal verzoeken overgezonden door de Belgische Centrale Autoriteit

Aangezochte staten

2010

15

Frankrijk


11

Nederland


7

Duitsland


5

Roemenië


4

CanadaSpanjePolenVerenigde Staten van Amerika


3

Groot - Brittannië


2

CyprusEcuadorIsraëlItaliëPortugalTurkije


1

AustraliëOostenrijkBosniëBrazilieBurkina FasoChiliFinlandLuxemburgHongarijeIerlandKosovoMexicoNoorwegenMacedoniëZwedenOekraïne