Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3901

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 2 december 2011

aan de minister van Binnenlandse Zaken

De prikactie van de 101-centrales

staking
telefoon
eerste hulp
geneeskundige noodhulp
brandbestrijding
politie

Chronologie

2/12/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1248
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4869

Vraag nr. 5-3901 d.d. 2 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op dinsdag 27 september organiseerde het personeel van de 101-centrale in Gent een prikactie. Tussen 8 tot 9 uur werd het werk neergelegd. De werknemers protesteren tegen de te hoge werkdruk. De vakbond stelde dat er in de centrale in Gent 22 mensen werken om de telefoon op te nemen, terwijl het er eigenlijk 28 moeten zijn. De noodoproepen in Gent werden tijdens de actie beantwoord door de politie. De voorgaande week speelde zich soortgelijke actie af in de 101-centrale in Antwerpen.

Deze prikacties zijn signalen van een sluimerende maar escalerende onvrede. Het gaat hier over een dienst op een cruciaal kruispunt in ons veiligheidsbeleid, een wezenlijke essentie van een degelijke overheidsbeleid, namelijk de beveiliging en optimale verzorging van de burgers, zeker op momenten van calamiteiten en ongevallen. De werking van dit soort diensten mag worden beschouwd als een barometer voor een slagkrachtige, performante overheid. Deze prikacties wijzen daarom op een erg relevant probleem.

Hoe evalueert en interpreteert de minister de prikacties van o.a. de 101-diensten van Gent en Antwerpen? Beaamt zij dat hier een signaal klinkt dat met grote ernst moet worden ge´nterpreteerd? Begrijpt de minister de klachten van de betrokken personeelsleden? Organiseerde de minister al een gesprek met de betrokken personeelsleden en hun vertegenwoordigers? Is zij bereid om aan de gerechtvaardigde eisen tegemoet te komen? Zo ja, hoe, wanneer en met welke maatregelen?

Kan de minister een accurate en voldoende kwaliteitsvolle werking van de 101-centrales waarborgen, ook tijdens de prikacties? Is zij bereid om hiervoor aansprakelijkheid te dragen, zeker nu de minister expliciet is ge´nformeerd over de heersende malaise bij deze diensten?