Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3699

van Jurgen Ceder (Onafhankelijke) d.d. 16 november 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen

Buitenlandse overlijdensakte - Aanvaardbare vormvereisten - Legalisatie

officieel document
dood
Belgen in het buitenland
dubbele nationaliteit

Chronologie

16/11/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Vraag nr. 5-3699 d.d. 16 november 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

lk werd ingelicht over een situatie in Sint-Niklaas, meer bepaald over een man die daar ingeschreven staat en in Marokko overleed.

De familie van de man overhandigde een uittreksel uit de overlijdensakte, op officieel papier, ondertekend door de Marokkaanse ambtenaar voor burgerlijke stand en voorzien van een originele zegel en stempel.

De dienst bevolking van Sint-Niklaas weigerde dit document echter te aanvaarden omdat het niet zou zijn gelegaliseerd.

De familie contacteerde daarop het Belgische consulaat in Marokko. Dat liet weten dat legalisatie onmogelijk is aangezien de Marokkaanse overheid elke medewerking weigert omdat de betrokkene de dubbele Belgisch-Marokkaanse nationaliteit had.

Aan welke vormvereisten moet een buitenlandse overlijdensakte voldoen om door de burgerlijke stand van een stad of gemeente te worden aanvaard?