Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3601

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 27 oktober 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid

Prostitutie - Armoede - Economische crisis - Evolutie - Omvang - Toename - Portugal

prostitutie
armoede
economische recessie

Chronologie

27/10/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3600
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4891

Vraag nr. 5-3601 d.d. 27 oktober 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens de hulporganisatie O Ninho belanden steeds meer Portugese vrouwen in de prostitutie omwille hun grote armoede en de onmogelijkheid om menswaardig te (over)leven. Dat is ondermeer het gevolg van de diepgaande besparingen, doorgevoerd door de Portugese regering om de overheidsfinanciŽn op orde te krijgen. Die besparingen raken vooral de armste lagen van de bevolking. Ook studies in andere landen wijzen op dit fenomeen waarbij prostitutie toeneemt als gevolge van een financieel economische crisis.

Hierover de volgende vragen:

1. Heeft de geachte minister een idee over de omvang van prostitutie in BelgiŽ? Wordt dit op ťťn of andere wijze geregistreerd en opgevolgd? Merkt zij een stijging van het aantal prostituees in BelgiŽ sinds het begin van de financieel economische crisis?

2. Zijn de geachte minister en haar diensten zich bewust van de link tussen een financieel economische crisis en de toename van prostitutie? Zullen de federale administraties hiermee rekening houden waarneer ze wellicht gevraagd zullen worden om lineaire besparingen door te voeren?