Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2783

van Jan Durnez (CD&V) d.d. 18 juli 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid

Brugpensioen - Hervatten van werk - Behouden van de aanvullende vergoeding

vervroegd pensioen
vergrijzing van de bevolking
oudere werknemer
officiŽle statistiek
geografische spreiding
herintreding

Chronologie

18/7/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Vraag nr. 5-2783 d.d. 18 juli 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Personen die met brugpensioen gaan kunnen terug in het werkveld stappen en een job aannemen.

Sedert het Generatiepact van 2005 werden door de federale regering nieuwe initiatieven genomen in verband met het brugpensioen.

Een van deze nieuwe initiatieven betreft de aanvullende vergoeding. Daar waar deze aanvullende vergoeding voorheen alleen werd gekoppeld aan een werkloosheidsuitkering kan deze vanaf 2005 ook gecumuleerd worden met een loon of inkomen.

Dat wil zeggen dat ook zij die terug een job aannemen deze aanvullende vergoeding verder ontvangen.

Deze aanvullende vergoeding kan pas toegekend worden na het einde van de periode gedekt door een opzeggingsvergoeding of inschakelingsvergoeding (collectief ontslag).

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Kan ik een jaarlijks overzicht krijgen van de aangenomen brugpensioenen in Vlaanderen, WalloniŽ en Brussel sinds 2005?

2) Kan dit onderverdeeld worden in:

- brugpensioen na collectief ontslag (stopzetting / sluiten bedrijf);

- brugpensioen na individueel stopzetten van contract?

3) Hoeveel bruggepensioneerden stapten daarna terug in een nieuwe tewerkstelling? Graag kreeg ik deze informatie vanaf het jaar 2005, uitgesplitst per gewest.

4) Hoeveel herinstappers (per jaar) genoten sinds 2005 in Vlaanderen, in WalloniŽ en in Brussel van een aanvullende tegemoetkoming na de periode die gedekt was door opzeggings- of inschakelingsvergoeding?