Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-266

van Jan Durnez (CD&V) d.d. 25 oktober 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid

Langdurige arbeidsongeschiktheid - Premie van 75 euro - Welvaartsvastheid - Bijkomende maatregelen

arbeidsongeschiktheid
invaliditeitsverzekering
aanvullende uitkering

Chronologie

25/10/2010 Verzending vraag
3/2/2011 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-265

Vraag nr. 5-266 d.d. 25 oktober 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In uitvoering van de programmawet van 23 december 2009 krijgen sinds dit jaar werknemers die langer dan vijf jaar arbeidsongeschikt zijn een premie van 75 euro uitbetaald. Ondanks de premie van 75 euro blijft het voor heel wat mensen die langdurig arbeidsongeschikt zijn nog steeds moeilijk om rond te komen.

Daarom volgende vragen:

1) Plant de geachte minister nog bijkomende initiatieven voor langdurig arbeidsongeschikten opdat zij minder financiŽle moeilijkheden zouden kennen?

2) Plant zij de premie van 75 euro blijvend toe te kennen en welvaartsvast te maken of eventueel te verhogen?

Antwoord ontvangen op 3 februari 2011 :

In antwoord op uw vraag deel ik u mee dat de inhoud ervan onder de uitsluitende bevoegdheid valt van mijn collega, mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.