Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2647

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 29 juni 2011

aan de minister van Justitie

Overlijdensakten uit Marokko - Legalisatie - Gebrek aan samenwerking

officieel document
Belgen in het buitenland
dubbele nationaliteit
dood
Marokko

Chronologie

29/6/2011 Verzending vraag
27/10/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-2647 d.d. 29 juni 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik werd ingelicht over een situatie in Sint Niklaas, meer bepaald over een man die daar ingeschreven staat en in Marokko overleed.

De familie van de man overhandigde een uittreksel uit de overlijdensakte, op officieel papier, ondertekend door de Marokkaanse ambtenaar voor burgerlijke stand en voorzien van een originele zegel en stempel. De dienst bevolking van Sint Niklaas weigerde dit document echter te aanvaarden omdat het niet zou zijn gelegaliseerd.

De familie contacteerde daarop het Belgische consulaat in Marokko. Dat liet weten dat legalisatie onmogelijk is aangezien de Marokkaanse overheid elke medewerking weigert omdat de betrokkene de dubbele Belgisch Marokkaanse nationaliteit had.

Aan welke vormvereisten moet een buitenlandse overlijdensakte voldoen om door de burgerlijke stand van een stad of gemeente te worden aanvaard?

Antwoord ontvangen op 27 oktober 2011 :

Deze parlementaire vraag valt niet onder mijn bevoegdheid maar wel onder de bevoegdheid van mijn collega de minister van Buitenlandse Zaken.