Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2592

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 22 juni 2011

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister

Bromfietsen - Verkeersongevallen - Verhoogd risico voor opgedreven bromfietsen

tweewielig voertuig
ongeval bij het vervoer
politiecontrole
officiŽle statistiek
verkeersveiligheid

Chronologie

22/6/2011 Verzending vraag
5/9/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-2592 d.d. 22 juni 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Bromfietsers lopen in vergelijking met andere weggebruikers een hoger risico op ongeval. Dit komt onder meer doordat ze makkelijk uit balans raken, slecht worden waargenomen door andere bestuurders, vaak voor het eerst deelnemen aan het gemotoriseerd verkeerÖ De cijfers illustreren de ernst van de verkeersrisico's voor bromfietsers in BelgiŽ. In 2009 alleen al vielen er 25 doden, 430 ernstig gewonden en 4 598 licht gewonden.

Nederlands onderzoek toont dat het risico om zwaar gewond te raken per miljoen gereden kilometer en in de leeftijdsklasse van zestien tot zeventien jaar vijf maal groter is voor een opgedreven bromfiets dan voor een bromfiets die in de regel is met de wetgeving. Een efficiŽnt verkeersbeleid spitst zich dan ook toe op het opsporen en vervolgen van " opgefokte " bromfietsen. Het invoeren van een verplichte nummerplaat zou die strijd moeten opvoeren.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel bromfietsen (opgesplitst naar klasse A en B) zijn er momenteel in omloop in BelgiŽ?

2) Hoeveel verkeersongevallen met bromfietsen deden er zich in 2008, 2009 en 2010 voor? Hoeveel doden, ernstig gewonden en licht gewonden vielen er in 2010?

3) Wat zijn de voornaamste oorzaken van verkeersongevallen met bromfietsers?

4) Hoeveel procent van de bromfietsers die betrokken waren in een verkeersongeval:

a) droegen geen of een niet wettelijk gereglementeerde valhelm;

b) hadden geen rijbewijs (ingeval van een bromfiets klasse B);

c) reden met een opgedreven bromfiets;

d) beantwoordden niet aan de wettelijk vereiste leeftijd?

4) Beschikt de geachte staatssecretaris over cijfergegevens omtrent het aantal uitgevoerde controles naar opgevoerde bromfietsen in 2008, 2009 en 2010? Hoeveel overtredingen werden vastgesteld? In hoeveel gevallen werd de bromfiets ingehouden en een proces-verbaal opgesteld?

5) Hoeveel processen-verbaal voor snelheidsovertredingen werden in 2008, 2009 en 2010 uitgeschreven aan bromfietsers?

Antwoord ontvangen op 5 september 2011 :

Ik heb de eer het geachte lid het volgende te antwoorden:

1. Momenteel bestaat er geen enkel duidelijk overzicht van de verkoop, noch van het park van de bromfietsen. Net om daarop een zicht te krijgen, is de inschrijving van bromfietsen met nummerplaat belangrijk.

FEBIAC heeft enkel een overzicht van de leveringen van de bromfietsen aan de vakhandel, en dan nog enkel voor de merken die bij de federatie zijn aangesloten. Dit overzicht is dus slechts partieel een geeft hoogstens een indicatie van de jaarlijkse verkoop (over het park valt geen enkele inschatting te maken) :

- 2010 : 14 209 eenheden;

- 2009 : 17 044 eenheden;

- 2008 : 19 614 eenheden;

- 2007 : 21 434 eenheden.

2. Het Belgische Instituut voor de verkeersveiligheid (BIVV) laat in onderstaande tabel zien dat het aantal letselongevallen, zowel met bromfietsen klasse A als klasse B, van 2007 tot 2009 is afgenomen.

Letselongevallen met bromfietsers

 

Bromfiets A

Bromfiets B

2007

2629

3080

2008

2540

2751

2009

2209

2745

Bron: Federale Overheidsdienst (FOD) Economie AD SEI / Infografie: BIVV

Verkeersslachtoffers bij bromfietsers, telkens voor de klassen A en B

 

Doden

30

dagen

Zwaar-

Gewon-

den

Licht-

Gewon-

den

 

A

B

A

B

A

B

2007

14

12

260

327

2452

2839

2008

14

18

245

287

2376

2499

2009

10

15

181

249

2105

2493

Bron: FOD Economie AD SEI / Infografie: BIVV

3. Ongevalsfactoren worden traditioneel ingedeeld in drie categorieën: factoren gerelateerd aan de weggebruikers, aan de betrokken voertuigen en aan weg- of verkeersomstandigheden.

Ongevalsfactoren gerelateerd aan de weggebruikers worden veruit het vaakst in de verkeersongevallenformulieren genoteerd (zie tabel hieronder). In 13 % van de bromfietsongevallen is de bromfietser gevallen (in principe was de val de aanleiding tot het ongeval en niet het gevolg). 7 % van de bromfietsers verloor de controle over het stuur en 6% onder hen verleende geen voorrang.

Bij de opponent van de bromfietser zien we dat deze in het merendeel van de gevallen, namelijk in 24 % van de bromfietsongevallen, de voorrang van de bromfietser niet respecteerde.

Aantal letselongevallen met een ongevalsfactor gerelateerd aan de weggebruiker, bromfietser tegen opponent voor de jaren 2007, 2008 en 2009 samen.


Bromfietser

Opponent#

%

#

%

Rijdt door rood licht

89

1

34

0

Verleent geen voorrang

929

6

3391

24

Overschrijdt doorlopende witte streep

26

0

27

0

Haalt verkeerd in

187

1

60

0

Voert uitwijkingsmaneuver uit (onverwachte hindernis)

386

2

175

1

Niet reglementaire plaats op de rijbaan

604

4

243

2

Controleverlies over stuur

1087

7

123

1

Houdt geen afstand tussen weggebruikers

261

2

174

1

Val

2065

13

179

1

Bron: FOD Economie AD SEI / Infografie: BIVV

Aantal eenzijdige letselongevallen met bromfietsers voor de jaren 2007, 2008 en 2009.

 

Bromfiets A

Bromfiets B

 

#

% van alle

letsel-

ongevallen

met

bromfiets A

#

% van

alle letsel-

ongevallen

met brom-

fiets B

2007

208

8

194

6

2008

207

8

144

5

2009

244

11

156

6

Bron : FOD Economie AD SEI / Infografie : BIVV

Aantal letselongevallen met een ongevalsfactor gerelateerd aan de betrokken voertuigen, bromfietser tegen opponent voor de jaren 2007, 2008 en 2009 samen.


Bromfiet-ser

Opponent


#

%

#

%

Geen of incorrecte verlichting (vooraan/achteraan)

53

0,3

17

0,1

Afgesleten banden

49

0,3

16

0,1

Klapband (voor het ongeval!)

3

0,0

4

0,0

Defecten aan de aanhangwagen of van de lading

6

0,0

12

0,1

Bron: FOD Economie AD SEI / Infografie: BIVV

Aantal letselongevallen met een ongevalsfactor gerelateerd aan de weg of de verkeersomstandigheden voor de jaren 2007, 2008 en 2009 samen.


#

%

Slechte staat van de weg of het fietspad (sporen, ijzel, moddel, overstroming,…)

151

0,9

Gebrekkige signalisatie

48

0,3

Defecte of onvoldoende verlichting

124

0,8

Werken

172

1,1

Verkeersopstopping, file, ongeval

220

1,4

Sterke daling

34

0,2

Scherpe bocht

353

2,2

Slechte zichtbaarheid (reliëf, vaste hindernis, stilstaand voertuig, …)

375

2,4

Bron: FOD Economie AD SEI / Infografie: BIVV

4. a) Hieronder de tabel met het aantal bromfietsers betrokken in een ongeval zonder valhelm of met een niet wettelijk gereglementeerde valhelm :


Bromfiets A

Bromfiets B


#

%

#

%

2007

100

3,4

78

2,5

2008

61

2,1

78

2,3

2009

66

2,4

53

1,8

Bron: FOD Economie AD SEI / Infografie: BIVV

b) en c) Ik beschik op dit ogenblik over geen gegevens betreffende het aantal bromfietsers betrokken in een ongeval, zonder rijbewijs of met een opgedreven bromfiets.

d) Uit onderstaande tabel blijkt dat tussen de 2 % en de 4 % (afhankelijk van het referentiejaar en de bromfietsklasse) van de in letselongevallen betrokken bromfietsers jonger zijn dan zestien jaar. Het percentage bromfietsers dat niet aan de wettelijk vereiste leeftijd beantwoordt, daalt lichtjes van 2007 tot en met 2009.


Bromfiets A

Bromfiets B


#

%

#

%

2007

108

3,7

114

3,7

2008

99

3,4

81

2,4

2009

80

2,8

61

2,1

Bron: FOD Economie AD SEI / Infografie: BIVV

5) De definitieve cijfers van de politie over het aantal opgedreven bromfietsen zijn op dit ogenblik niet beschikbaar.

6) De politie deelt mij mee dat zij in 2007 1371 snelheidsovertredingen bij bromfietsers vaststelden, in 2008 1216 en in 2009 964. (Bron : Centrex Wegverkeer)