Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2402

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 26 mei 2011

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Vakbonden - Voordelen - Treintickets - Controle - Kosten

vakbond
openbaarheid van het bestuur
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
plaatsbewijs
vakbondsvertegenwoordiger

Chronologie

26/5/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Vraag nr. 5-2402 d.d. 26 mei 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik mocht helaas geen volledig antwoord ontvangen op mijn eerdere schriftelijke vraag nr. 5-789 aan de staatssecretaris voor Mobiliteit over de tegemoetkomingen en voordelen voor vakbonden en hun afgevaardigden.

De staatssecretaris voor Mobiliteit heeft op mijn schriftelijke vraag nr. 5-789 over de tegemoetkomingen en voordelen voor vakbonden en hun afgevaardigden geantwoord dat drie NMBS-vrijkaarten werden toegekend op grond van de reglementering betreffende verkeersvoordelen van de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer.

1) Wie stelt deze reglementering op? Graag kreeg ik een kopie. Voldoet het uitreiken van deze drie kaarten aan deze reglementering? Zo ja, aan welke bepaling ervan? Welke kostprijs vertegenwoordigden deze vrijkaarten in 2009 en 2010?

2) De staatssecretaris heeft tevens gemeld dat C-TOL-tickets worden afgegeven aan de vakbondsafgevaardigden zodat zij konden deelnemen aan vakbondsactiviteiten.

Op basis van welke reglementering gebeurt dit? Wie stelt deze reglementering op? Graag kreeg ik een kopie. Hoeveel vakbondsafgevaardigden konden hiervan in 2009 en 2010 genieten?

3) Via welke procedure werden deze C-TOL-tickets ter beschikking gesteld, en door wie? Hoeveel werden er in 2009 en 2010 uitgereikt? Welke kostprijs vertegenwoordigden deze tickets in 2009 en 2010?

4) Welke activiteiten worden beschouwd als " vakbondsactiviteiten "? Worden ook gratis tickets uitgereikt voor betogingen? Worden ook gratis tickets uitgereikt voor vermaakuitstappen?

5) Hoe en door wie wordt er gecontroleerd of deze tickets enkel gebruikt worden voor verplaatsingen naar vakbondsactiviteiten?