Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2330

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 16 mei 2011

aan de minister van Landsverdediging

Defensie - Arbeidsongevallen - Aantallen - Verschillen tussen WalloniŽ en Vlaanderen

krijgsmacht
arbeidsongeval
ziekteverlof
regionale verschillen

Chronologie

16/5/2011 Verzending vraag
14/7/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-2330 d.d. 16 mei 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit het antwoord op de schriftelijke vraag nr. 53-132 van Karolien Grosemans (Kamer van volksvertegenwoordigers, Vragen en Antwoorden nr. 53-027, blz. 221) blijkt dat voor het jaar 2007 de ernstgraad van arbeidsongevallen en de gemiddelde afwezigheid in dagen in WalloniŽ ongeveer dubbel zo groot is als in Vlaanderen.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Welke verklaring geeft de geachte minister voor deze toch wel opmerkelijke verschillen?

2) Zijn er meer recente cijfers beschikbaar over deze problematiek? Zo ja, dan kreeg ik graag een overzicht per jaar en per gewest met het aantal ongevallen, de frequentiegraad, de ernstgraad en de gemiddelde afwezigheid in dagen.

Antwoord ontvangen op 14 juli 2011 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op zijn vragen.

1. De cijfers van 2007 worden niet bevestigd door de gegevens van 2008, 2009 en 2010 waarin men vaststelt dat de gemiddelde afwezigheid in dagen in het Vlaamse gewest hoger is dan in het Waals gewest. De regionale verschillen in arbeidsongevallen zijn gekoppeld aan de fataliteit van de gebeurtenissen. Enkele ernstige ongevallen met langdurige afwezigheden tot gevolg, kunnen de resultaten fors beïnvloeden.

2. De tabellen hieronder hernemen de meest recente informatie die op dit ogenblik beschikbaar is bij de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. Het betreft de cijfers voor de jaren 2008, 2009 en 2010.

De arbeidsongevallencijfers worden geregistreerd per kwartiergroepering. De 23 kwartiergroeperingen bestaan elk uit meerdere kazernes.

Om, zoals gevraagd, een beeld te krijgen per gewest werden de kwartiergroeperingen toegewezen aan het gewest dat er het best mee overeenstemt op basis van de locatie van het merendeel van de kazernes. Alhoewel de geleverde cijfers representatief zijn, vormen ze dus slechts een benadering van de cijfers per gewest.

2008

# ongevallen

Frequentie-graad

Ernst-
graad

Gemiddelde afwezigheid
in dagen

Het Vlaams Gewest

812

27.79

0.37

13

Het Waals Gewest

540

18.57

0.24

12

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

89

10.34

0.12

112009

# ongevallen

Frequentie-graad

Ernst-
graad

Gemiddelde afwezigheid
in dagen

Het Vlaams Gewest

684

27.67

0.43

16

Het Waals Gewest

590

31.49

0.34

11

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

78

7.33

0.16

212010

# ongevallen

Frequentie-graad

Ernst-
graad

Gemiddelde afwezigheid
in dagen

Het Vlaams Gewest

538

19.91

0.34

17

Het Waals Gewest

605

30.92

0.36

12

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

116

9.85

0.17

18