Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-11378

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 9 april 2014

aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Station Geraardsbergen - Infrastructuur - Informatie van de reizigers - Informatieschermen - Ombudsdienst - Klachten - Maatregelen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
spoorwegstation
reizigersvervoer
bemiddelaar

Chronologie

9/4/2014 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 5-11378 d.d. 9 april 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Men meldt mij dat de infrastructuur in/aan het station te Geraardsbergen beter kan, onder meer wat betreft de informatiemogelijkheden naar de treinreizigers toe.

Reizigers die het station langs "de achterzijde" betreden, blijven vaak verstoken van treininfo; er zijn geen informatieschermen voorzien langs die zijde van het station, noch op de perrons. De omroepen gebeuren slechts op bepaalde tijdstippen en zijn niet steeds duidelijk hoorbaar. Teneinde zich te vergewissen van eventuele vertragingen, spoorwissels, en dergelijke meer, dienen de reizigers zich dan ook (het best) te begeven naar de centrale hal.

Reizigers riskeren op die manier hun trein te missen of zelfs op te stappen op een verkeerde trein.

Graag had ik van de geachte minister vernomen:

1) Hoeveel klachten ontving de ombudsdienst van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) over gebrekkige informatie naar de treinreizigers toe en hoeveel klachten hadden specifiek te maken met het verstoken blijven aan informatie (bijvoorbeeld bij gebreke aan (doeltreffende) communicatie)? Welke conclusies trekt de geachte minister uit deze klachten? Meent de NMBS hieromtrent maatregelen te kunnen nemen?

2) Acht de geachte minister bijkomende informatiemechanismen, waaronder zogenaamde aankondigingsschermen, aan/in het station van Geraardsbergen wenselijk en mogelijk? Waarom / waarom niet? Kan hij zijn antwoord motiveren? Zijn hiervoor financiŽle middelen (op korte termijn) vrij te maken?