Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-11204

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 28 februari 2014

aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister

EpilepsiepatiŽnten - Inlevering van het rijbewijs - Ongevallen - Openbaar vervoer - Nationale databank van epilepsiepatiŽnten

rijbewijs
ongeval bij het vervoer
reizigerstarief
officiŽle statistiek
ziekte van het zenuwstelsel
verkeersveiligheid

Chronologie

28/2/2014 Verzending vraag
7/5/2014 Antwoord

Vraag nr. 5-11204 d.d. 28 februari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Vorig weekend veroorzaakte een vrouw met epilepsie een dodelijk ongeval. De vrouw kreeg een aanval achter het stuur en reed zo meerdere auto's aan.

Officieel zijn mensen die vastgesteld worden met epilepsie verplicht hun rijbewijs in te leveren omdat het gevaar voor zichzelf en anderen te groot is. In de praktijk wordt dit echter niet opgevolgd en blijken de patiŽnten zelf de keuze te hebben of ze hun rijbewijs inleveren of niet. Velen maken de keuze om dit niet te doen, want dit zou betekenen dat ze een groot deel van hun vrijheid opgeven.

Het is daarbovenop zeer moeilijk te peilen hoeveel ongevallen werkelijk door epilepsie aanvallen veroorzaakt worden. Vaak horen we over auto's die op onverklaarbare wijze over de middenberm rijden of van de weg afwijken. Epilepsie achter het stuur zou een grotere risicofactor kunnen zijn dan we allen denken.

1) Hoeveel ongevallen werden officieel veroorzaakt door chauffeurs die een epilepsie aanval kregen tijdens het rijden in 2011, 2012 en 2013? Kan u dit ook procentueel uitdrukken ten opzichte van alle ongevallen?

2) Hoeveel rijbewijzen werden door epilepsiepatiŽnten spontaan ingeleverd in 2011, 2012 en 2013? Heeft men een overzicht van het totale aantal epilepsiepatiŽnten in BelgiŽ?

3) Groepen zoals studenten en senioren hebben recht op een speciaal tarief voor het openbaar vervoer. Mensen met epilepsie, die meestal nog actief in het leven staan en zich constant moeten verplaatsen hebben hier geen recht op. Is de geachte staatssecretaris van oordeel dat deze mensen, die vrijwillig hun rijbewijs inleveren, ook recht moeten hebben op een voordeeltarief? Wil men de invoering hiervan in overweging nemen?

4) Is men van plan om in de toekomst de inlevering van het rijbewijs beter te gaan opvolgen? Zo ja, op welke manier wilt men dit doen?

5) Bestaat er een nationale database met de info van alle epilepsiepatiŽnten in BelgiŽ? Deze zou kunnen preventief geraadpleegd worden door verzekeringsmaatschappijen en na een ongeluk door de politie waardoor epilepsiepatiŽnten gedemotiveerd worden om toch achter het stuur te gaan zitten. Indien dit nog niet bestaat, is de geachte minister dan van oordeel dat dit de veiligheid ten goede zou komen en wil men overwegen om dit in te voeren?

Antwoord ontvangen op 7 mei 2014 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag:

1) Ik beschik niet over cijfers betreffende het aantal ongevallen dat officieel wordt veroorzaakt door bestuurders die een epilepsieaanval kregen. Er is een prevalentie van epilepsie bij de volwassen Belgische bevolking van slechts 0,4 %. Er bestaat internationaal onderzoek dat slechts 0,25 % van de ongevallen kunnen worden gerelateerd aan epilepsie.

2) Omwille van het medisch geheim kunnen wij niet weten of een rijbewijs wordt ingeleverd door een epilepsiepatiënt of door iemand die lijdt aan een andere aandoening.

Wat het rijbewijs betreft, hoeven wij alleen maar te weten of iemand rijgeschikt is of niet voor een bepaalde of een onbepaalde periode en de eventuele voorwaarden. Het medisch attest dat aan de patiënt wordt gegeven, vermeldt niet de aard van de ziekte, maar wel de rijongeschiktheid.

3) De eventuele invoering van een speciaal tarief voor het openbaar vervoer van epilepsiepatiënten die hun rijbewijs inleveren, behoort niet tot mijn bevoegdheid.

4) Het al dan niet voldoen aan de wettelijke verplichting voor epilepsiepatiënten om hun rijbewijs in te leveren wanneer zij niet (langer) voldoen aan de normen inzake de rijgeschiktheid, hangt af van twee factoren:

De reglementering bepaalt overigens bepaalde voorwaarden waaronder een epilepsiepatiënt na een aanvalsvrije periode rijgeschikt kan verklaard worden.

Indien de overheid de inlevering van het rijbewijs om medische redenen wil opvolgen, dient zij op de hoogte gesteld te worden van de rijgeschiktheid door de behandelende arts. Daarom wordt er op dit ogenblik nagegaan of de artsen het rijgeschiktheidsattest niet elektronisch kunnen doorgeven via het e-health platform aan de Kruispunt Bank Rijbewijzen.

5) De gegevens die zouden kunnen verzameld worden, mogen geen betrekking hebben op het medisch dossier als zodanig. Dit valt onder de bescherming van de privacy en het medische beroepsgeheim. De enige gegevens waarover wij als overheid moeten beschikken, is de mededeling van de rijongeschiktheid voor onbepaalde of bepaalde duur. Op deze wijze kan de politie de geldigheid van het rijbewijs controleren.