Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10975

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 27 januari 2014

aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister

Verkeersongevallen - Dodelijke afloop - Overzicht - Conclusies

ongeval bij het vervoer
officiële statistiek
verkeersveiligheid
autoweg

Chronologie

27/1/2014 Verzending vraag
23/4/2014 Antwoord

Vraag nr. 5-10975 d.d. 27 januari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Eén slachtoffer in het verkeer is er telkens één te veel. Zijn wij goede leerlingen inzake verkeersveiligheid?

Graag had ik van de geachte staatssecretaris vernomen:

1) Hoeveel verkeersongevallen vonden er plaats tijdens het jaar 2011, 2012 en 2013? Hoeveel van die ongevallen kenden een dodelijke afloop?

2) Hoeveel van die dodelijke ongevallen vonden plaats op een autosnelweg? Bij hoeveel van die dodelijke verkeersongevallen was respectievelijk een zwakke weggebruiker, een personenwagen of een (buitenlandse) vrachtwagen betrokken? Welke conclusies trekt de geachte staatssecretaris uit die cijfers?

Antwoord ontvangen op 23 april 2014 :

1) In 2011 en 2012 vonden er respectievelijk 47 946 en 44 193 verkeersongevallen met lichamelijk letsel plaats, waarvan 798 en 717 met dodelijke afloop (bron: Federale Overheidsdienst (FOD) Economie DGSEI/ Infografie Belgisch Instituut voor Verkeers Veiligheid (BIVV). Voor 2013 zijn nog geen gegevens beschikbaar.

2) Op autosnelwegen vonden er in 2011 105 ongevallen met dodelijke afloop plaats, tegenover 77 in 2012.

In 2011 en 2012 waren er respectievelijk 323 en 270 dodelijke ongevallen waarin een zwakke weggebruiker (met inbegrip van bromfietsers en motorfietsers) betrokken was.

In 2011 vonden er 589 dodelijke ongevallen plaats waarin een personenvoertuig betrokken was, in 2012 496.

In 2011 en 2012 waren er respectievelijk 109 en 102 dodelijke ongevallen waarin een vrachtwagen betrokken was. Er vonden in 2011 30 dodelijke ongevallen met een buitenlandse vrachtwagen plaats, tegenover 28 in 2012 (bron: FOD Economie DGSEI/ Infografie BIVV).