Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10721

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 7 januari 2014

aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister

Gebruik van een gsm achter het stuur - Inbreuken - Aantallen - Bestraffing - Maatregelen

mobiele telefoon
overtreding van het verkeersreglement
wegverkeer
officiële statistiek
mobiele communicatie

Chronologie

7/1/2014 Verzending vraag
8/4/2014 Antwoord

Vraag nr. 5-10721 d.d. 7 januari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op de schriftelijke vraag nr. 5-9972 antwoordde u dat er in het eerste semester van 2013 48 121 inbreuken werden vastgesteld voor het gebruik van een gsm achter het stuur. Op jaarbasis zijn dit 96 242 inbreuken, minder dan in 2012 en 2011 met respectievelijk 119 985 en 132 244 inbreuken. Zo lijkt het dat het gebruik van een gsm achter het stuur is afgenomen, terwijl de werkelijkheid er op wijst dat dit net is toegenomen.

1) Hoeveel overtreders werden in het eerste semester van 2013 effectief bestraft met:

- Een onmiddellijke inning van 110 euro?

- Een dagvaarding voor de rechtbank?

- Het intrekken van het rijbewijs?

2) Gsm-gebruik kan vooral door tegenliggers worden gespot. Het is vaak niet mogelijk om snel linksomkeer te maken om de dader te vatten. Op deze manier gaan veel overtreders vrijuit. Hoe probeert men dit probleem in te dijken?

3) Volgens een enquête gevoerd door Telefacts en iVOX blijkt dat bijna de helft van de bestuurders regelmatig de gsm gebruikt achter het stuur. Heeft u een verklaring voor de tegensprekende cijfers omtrent het aantal vastgestelde inbreuken?

Antwoord ontvangen op 8 april 2014 :

1 en 3. Volgens de gegevens mij verstrekt door Centrex, zijn de cijfers in verband met het gebruik van een GSM achter het stuur tijdens het eerste semester 2013 ondertussen opgelopen tot in totaal 62 530 vastgestelde inbreuken. Hiervan resulteerden er 43 228 in een onmiddellijke inning die betaald werd.

Enkel mijn collega, de minister van Justitie, kan u correcte cijfergegevens bezorgen omtrent de voorstellen tot minnelijke schikking en omtrent de bestraffing van deze overtredingen met een dagvaarding voor de rechtbank.

De onmiddellijke intrekking van het rijbewijs is mogelijk bij overtredingen van de tweede graad en dus in theorie ook voor het gebruik van de gsm achter het stuur maar dit valt eveneens onder de bevoegdheid van het openbaar ministerie.

2. Al rijdend bellen kan niet alleen met controles worden opgelost. Informatie- en bewustmakingscampagnes zijn noodzakelijk om te wijzen op de risico’s van het gsm-gebruik achter het stuur.