Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10656

van Elke Sleurs (N-VA) d.d. 18 december 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

de euthanasie en de handelingsbekwaamheid

euthanasie
rechtsbevoegdheid
codicil

Chronologie

18/12/2013 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Voorlopig antwoord (pdf)

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4242

Vraag nr. 5-10656 d.d. 18 december 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Gelet op artikel 4 van de wet betreffende euthanasie van 28 mei 2002 is het voor handelingsbekwame meerderjarigen en ontvoogde minderjarigen mogelijk om een wilsverklaring euthanasie op te stellen. Met deze wilsverklaring kunnen zij hun wensen inzake de toepassing van euthanasie in geval zij wilsonbekwaam zouden worden. Naast wilsbekwame meerderjarigen zijn er echter ook handelingsonbekwame meerderjarigen, waarin men nog verschillende gradaties kan onderscheiden. Iemand kan tijdelijk handelingsonbekwaam zijn of voor een langere periode. Daarnaast kan men ook volledig handelingsonbekwaam zijn of gedeeltelijk, waarbij de vrederechter handelingen of categorieŽn van handelingen kan bepalen die men slechts kan uitvoeren onder begeleiding van een voorlopig bewindvoerder. Of personen een geldig verzoek tot euthanasie kunnen doen wanneer zij onder een of andere vorm van handelingsonbekwaamheid vallen, is niet altijd even duidelijk.

Ik had de volgende vragen:

1) Wordt er bij registratie van een wilsverklaring bij het gemeentebestuur nagegaan of de persoon in kwestie handelingsbekwaam is?

2) Zijn er in het verleden al wilsverklaringen geweigerd omdat de persoon handelingsonbekwaam zou zijn?

3) Kan een persoon die gedeeltelijk handelingsbekwaam is een wilsverklaring opstellen?