Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10500

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 29 november 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Bloeddonatie - Myalgische encefalomyelitis - Chronisch vermoeidheidssyndroom - Fibromyalgie - Rode Kruis

Rode Kruis
bloedtransfusie
chronische ziekte

Chronologie

29/11/2013 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 5-10500 d.d. 29 november 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

PatiŽnten met ME (myalgische encefalomyelitis) / CVS (Chronisch vermoeidheidssyndroom) / Fibromyalgie mogen blijkbaar geen bloed meer doneren aan het Rode Kruis-Vlaanderen. Volgens hun richtlijnen gaat het om een immunopathologie en mogen zij hen hierdoor niet aanvaarden als donor.

Hierover de volgende vragen.

1) Bevestigt de geachte minister dat patiŽnten met ME/CVS/Fibromyalgie geen bloed mogen doneren aan het Rode Kruis?

2) Wat is het standpunt van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid met betrekking tot bloeddonatie door patiŽnten met ME/CVS/Fibromyalgie? Indien zij geen bloeddonor mogen zijn, welke redenen worden er daarbij aangehaald? Indien zij wel bloeddonor mogen zijn, hoe verklaart de geachte minister dit verschil in visie en aanpak met het Rode Kruis?