Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10423

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 20 november 2013

aan de minister van Justitie

Telefoonbeveiliging - Vingerafdruk - Risico's - Cybercriminelen - Privacy

telefoon- en briefgeheim
gegevensbescherming
computercriminaliteit
biometrie
mobiele telefoon
geheime dienst
spionage
mobiele communicatie

Chronologie

20/11/2013Verzending vraag
30/1/2014Rappel
4/3/2014Rappel
28/4/2014Einde zittingsperiode

Vraag nr. 5-10423 d.d. 20 november 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De minister van Binnenlandse Zaken meldde mij, nadat ik de vraag aan haar stelde, dat ik deze aan u moet stellen.

Een telefoon beveiligen via de vingerafdruk lijkt een nieuwe trend te worden. Toch waarschuwen experts dat dit systeem zeker (nog niet) veilig is en dat mensen met interesse in deze gegevens relatief simpel kunnen binnendringen in een gsm. Uit een recent debat hierover in de Verenigde Staten bleek dat bedrijven actief in de telecomindustrie dergelijke gegevens ook aan de overheid zouden kunnen doorspelen.

Graag kreeg ik een antwoord op volgende vragen :

1) Acht de geachte minister het mogelijk dat cybercriminelen dit achterpoortje, zoals beschreven in de toelichting, zullen misbruiken?Graag toelichting.

2) Ervaart zij dit nieuwsbericht als ernstig wat betreft privacy, gelet op mogelijke inbreuken door criminelen en buitenlandse inlichtingendiensten? Waarom wel of niet? Kan ze toelichten?

3) Acht de minister het mogelijk dat Belgische telefoongebruikers via deze techniek gegevens zullen doorspelen aan buitenlandse inlichtingendiensten?